Konferencja Wydarzenia

“Grupa PKP jest otwarta na współpracę z biznesem”. Ruszyła XVIII konferencja „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”

Cyberbezpieczeństwo na kolei, MeraGo, czyli system sprzedaży biletów oparty o wirtualny bilet oraz cyfrowa transformacja Grupy PKP – to tylko część zagadnień, które poruszone zostaną w trakcie XVIII konferencji „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”. Trzydniowe wydarzenie skupia przedstawicieli Grupy PKP, Ministerstwa Infrastruktury, UTK, Instytutu Kolejnictwa, polskich przewoźników kolejowych i firmy z branży IT.

Telekomunikacja i Informatyka na Kolei

Konferencja w Wiśle  to największe w Polsce, spotkanie dostawców i  wykonawców z branży IT i TELE. Przez trzy dni, w kilku blokach tematycznych omawiany jest m.in. status obecnych rozwiązań i systemów oraz prezentowane są nowe, rozwijające kolej, technologiczne możliwości.

Pierwszego dnia wydarzenia w poczet Firm Członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, organizatora konferencji, wstąpiło sześć firm.

Inauguracyjnego wystąpienia dokonał Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A. ds. strategii i projektów rozwojowych.

– Przed nami kilka wystąpień merytorycznych, a także panele dyskusyjne, w których udział wezmą przedstawiciele spółek Grupy PKP – mówił Rafał Zgorzelski. – Cieszę się, że konferencja „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei” przyciągnęła do Wisły aż 230 osób. Wśród słuchaczy i prelegentów są osoby związane z Grupą PKP, to pokazuje, że jesteśmy otwarci na współpracę z biznesem. Mam świadomość, że polski rynek to nie tylko instytucje Skarbu Państwa. To także podmioty prywatne, stowarzyszenia i związki, w których naprawdę dzieją się dobre dla kolei rzeczy. Wychodząc z pozycji patriotyzmu ekonomicznego, rozumiem, że współpraca Skarbu Państwa z podmiotami prywatnymi jest bardzo ważna i taką współpracę w imieniu Grupy PKP deklaruję. Niezwykle cieszymy się, że wspólnie z tymi instytucjami możemy cyfryzować kolej, rozwijać ją w obszarze telekomunikacji i szeroko rozumianej informatyki.

 

W dalszej części wydarzenia głos zabrała Jolanta Lutek z Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury. Omówiła Krajowy Plan Wdrażania Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności „Sterowanie” – System ERTMS”.

Kolej stoi dziś przed niepowtarzalną szansą zwiększanie swojego udziału w systemie transportowym – mówiła. – Sprzyja temu dostępność finansowania, czynniki ekonomiczne, społeczne oraz polityczne. Wykorzystywanie tej możliwości zależy jednak od ścisłej współpracy w ramach UE. Dąży się do odpowiedniego inwestowania środków, które przeznaczone zostają m.in. na poprawę ruchu kolejowego w aglomeracjach, podniesienie standardów podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie warunków dla przewozu towarów.

 

Jak podkreśliła Jolanta Lutek, zapewnienie bezpieczeństwa na polskiej kolei jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Infrastruktury.

W tej części konferrencji na scenie pojawili się także: Prezes Zarządu PKP TELKOL Sp. z o.o. – Maciej Zagórski, który poruszył temat efektywnego zarzadzania majątkiem poprzez systemy paszportyzacji” oraz Prezes Zarządu PKP Informatyka – Tadeusz Turzyński.

Dodaj komentarz