Inwestycje Wydarzenia

Umowa na modernizację peronów przystanku Kraków Business Park podpisana

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na przebudowę peronów na przystanku Kraków Business Park. Kontrakt wart jest ponad 14 mln zł. Inwestycja realizowana w ramach modernizacji linii kolejowej E30 KatowiceKraków jest współfinansowana z instrumentu CEF Łącząc Europę.

Fot. Maciej Pawłowski / PKP PLK

Przebudowa poprawi funkcjonalność i estetykę przystanku. Pasażerowie dojeżdżający m.in. z Krakowa, Krzeszowic, Katowic, Oświęcimia, zyskają lepsze warunki podróży. Na przystanku zatrzymuje się około 80 pociągów dziennie.

– Przystanek Kraków Business Park zapewni mieszkańcom lepsze warunki podróży w obszarze aglomeracji krakowskiej. Budowa nowych przystanków oraz ułatwianie dostępności na wykorzystywanych już stacjach i przystankach w całej Polsce sprzyja rozwojowi kolei, jako atrakcyjnego i przyjaznego środowisku środka transportu. Każda inwestycja w obszarze przystanków, to budowa bardziej dostępnej, bezpiecznej i przewidywalnej kolei – powiedział minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk.

 

Do inwestycji odniósł się także prezes Zarządu PKP PLK.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie zwiększają rolę kolei jako przyjaznego i atrakcyjnego środka transportu w obszarze aglomeracji i regionu. Przebudowa przystanku Kraków Business Park jest przykładem takich działań. Efektywnie wykorzystujemy środki unijne m.in. instrumentu CEF Łącząc Europę, aby w centrum Małopolski, na odcinku KatowiceKraków na międzynarodowej trasie, kolej mogła być częściej wybieranym środkiem transportu publicznego – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Docelowo po zakończonej inwestycji przystanek Kraków Business Park zyska dwa podwyższone perony, ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Będą nowe wiaty, czytelne oznakowanie i pochylnia. Obiekt pozbawiony zostanie barier architektonicznych, zyska zaś ścieżki naprowadzające.

Na przystanku przewidziano możliwość łączenia podróży pociągiem i rowerem. Dla cyklistów będą stojaki rowerowe.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek ZabrzeKatowiceKraków, etap IIb”, współfinansowanego przez Unię Europejską z instrumentu CEF Łącząc Europę. Prace za ponad 14 mln zł netto przewidziano do wykonania w 12 miesięcy. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Dodaj komentarz