Przewozy towarowe Wydarzenia

PKP CARGO rozpoczęło współpracę ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości

Spółka PKP Cargo podpisała porozumienie o współpracy w obszarach działalności badawczo-eksperckiej, szkoleniowo-dydaktycznej, edukacyjno-promocyjnej oraz wydawniczej ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości.

W ramach współpracy przedstawiciele PKP Cargo będą brali udział w przedsięwzięciach prowadzonych przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości (SWWS), takich jak inicjowanie oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa publicznego i powszechnego, powoływanie zespołów zadaniowych do realizacji projektów badawczych oraz komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki.

Czytaj dalej >