Konflikt w Ukrainie Wydarzenia

Ukraina zakończyła współpracę w ramach WNP

Ukraina zakończyła procedurę wystąpienia z Porozumienia o Organach Koordynacyjnych Transportu Wspólnoty Niepodległych Państw. To kolejny krok w celu zerwania wszelkich stosunków i kontaktów z Rosją.

Ukrzaliznytsia zawiesiła wszelką współpracę z Rosją i Białorusią od chwili ataku agresora na Ukrainę – 24 lutego 2022 r. Przez kolejnych 9 miesięcy nie doszło do wymiany informacji między administracjami Ukrainy i Rosji. Duże znaczenie dla zerwania kontaktów miał także atak na ukraińską infrastrukturę kolejową.

Poza Ukraina w skład Wspólnoty Niepodległych Państw wchodzą: Azerbejdżan, Rosja, Białoruś, Tadżykistan, Armenia, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazachstan, Kirgistan i Mołdawia. Organy koordynacyjne utworzone na mocy tego porozumienia znajdują się na terytorium kraju agresora – w Moskwie. Przewodniczącym jest dyrektor generalny OJSC „Koleje Rosyjskie”.

W ramach określonej umowy kraje przynależące do WNP powinny koordynować działalność operacyjną kolei, opracowywać akty normatywne regulujące organizację przewozów towarowych i pasażerskich. Ponadto rada powinna prowadzić rozliczanie taboru kolejowego i stałą wymianę informacji między systemami Ukrainy i Rosji.

Dodaj komentarz