Raport z Polski Wydarzenia

104. rocznica powołania Straży Ochrony Kolei [ZDJĘCIA]

W Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyły się uroczyste Centralne Obchody Święta 104. rocznicy Powołania Straży Ochrony Kolei. To właśnie w listopadzie 1918 roku Naczelnik państwa Józef Piłsudski powołał do życia Straż Kolejową jako pierwszą formację w niepodległej Polsce, powierzając jej ważną misję w sektorze bezpieczeństwa państwa.

Fot. Straż Ochrony Kolei
Fot. Straż Ochrony Kolei

Tegoroczne obchody Święta Straży Ochrony Kolei zostały zainagurowane uroczystą Mszą Świętą, odprawioną w Katedrze Polowej w Warszawie przez Jego Ekscelencję ks. bp. dr. Wiesława Lechowicza – Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Mszę Świętą koncelebrowali ks. płk. SG Zbigniew Kępa – naczelny kapelan Straży Ochrony Kolei, ks. mjr Marcin Janocha – sekretarz Biskupa Polowego oraz ks. ppor. Łukasz Węglowski – wikariusz katedry polowej. Podniosły charakter uroczystości podkreślała obecność przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz szefów służb i formacji mundurowych, a także obecność pocztu sztandarowego SOK. Oprawę muzyczną i liturgiczną Mszy Świętej zapewnili  funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei.

W wygłoszonej homilii Biskup Polowy WP dr Wiesław Lechowicz podkreślił znaczenie formacji dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego. Podziękował także funkcjonariuszom SOK za wzorową służbę, podczas działań wywołanych kryzysem migracyjnym na granicy Polski z Białorusią i zaangażowanie się w zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Ukrainy, którzy masowo przemieszczali się środkami komunikacji kolejowej po wybuchu konfliktu na terytorium Ukrainy.