Publikacje Firm

GK RAFAMET opublikowała wyniki finansowe za III kwartał

W trzecim kwartale 2022 roku GK RAFAMET osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 29 mln zł, a narastająco za trzy kwartały 2022 r. w wysokości 86,6 mln zł.

Fot. Rafamet
Fot. Rafamet

Przychody ze sprzedaży GK za okres 9 miesięcy br. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku były wyższe o 16 mln złotych, jednak nie przełożyło się to na poprawę wyników spółek GK na poziomie zysku netto. Wysokie koszty finansowe oraz rozliczenie jednego kontraktu zawartego na początku 2021 roku negatywnie rzutują na wyniki RAFAMET za okres trzech kwartałów br.

Wpływ wojny w Ukrainie i innych zdarzeń na działalność RAFAMET

W trzech kwartałach 2022 roku znaczący wpływ na działalność spółek GK RAFAMET a co za tym idzie i osiągnięte wyniki ma rozpoczęta w lutym 2022 roku wojna w Ukrainie.

– W okresie sprawozdawczym obserwowaliśmy przesuwanie klientowskich decyzji inwestycyjnych w oczekiwaniu na poprawę sytuacji geopolitycznej. RAFAMET S.A. ma corocznie otwartych około 40-50 projektów produkcyjno – handlowych, których większość wynika z realizowanych kontraktów (pozostałe projekty to tzw. produkcja w toku przygotowywana wyprzedzająco pod przyszłe kontrakty). Ograniczenie ilości realizowanych projektów, co nastąpiło w następstwie agresji Rosji na Ukrainę wymusiło na nas konieczność dostosowania skali prowadzonych działań do możliwości finansowych Spółki, a co za tym idzie utrudniło bardzo rozliczanie wysokich kosztów stałych, które są cechą charakterystyczną naszego modelu biznesowego – wyjaśnia E. Longin Wons, Prezes Zarządu RAFAMET S.A.