Wydarzenia

Jak wojna na Ukrainie zmienia międzynarodowy transport kolejowy?

Jak wojna na Ukrainie zmienia międzynarodowy transport kolejowy? O tym porozmawiają uczestnicy konferencji „Kolejowe przejścia graniczne”, organizowanej przez Fundację „Pro Kolej”. Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca w Warszawie.

Trwająca już ponad 100 dni wojna na Ukrainie z każdym dniem pokazuje jak wielkie strategiczne znaczenie ma transport kolejowy. Brak możliwości wywozu ukraińskiego zboża, spowodowane blokadą ukraińskich portów nad Morzem Czarnym, może nieść za sobą groźne dla światowej gospodarki skutki. Na ziarno czekają bowiem odbiorcy głównie w Afryce i Azji. Czy w najbiedniejszych krajach świata zapanuje głód? To zależeć będzie od przepustowości kolejowych przejść granicznych, głównie na granicy Polski i Ukrainy.

Ten palący w swej aktualności temat będzie stanowił jeden z najważniejszych wątków, które będą poruszone podczas odbywającej się 21 czerwca w Warszawie II edycji konferencji „Kolejowe przejścia graniczne”, organizowanej przez Fundację „Pro Kolej”. Czy obecna sytuacja geopolityczna spowoduje zmiany łańcuchów logistycznych w gospodarce światowej, w tym w Unii Europejskiej? Jaka w tej nowej sytuacji będzie przyszłość kolejowych przejść granicznych w Polsce i terminali intermodalnych? To zasadnicze tematy, o których debatować będą uczestnicy konferencji.