Wydarzenia

Jak wojna na Ukrainie zmienia międzynarodowy transport kolejowy?

Jak wojna na Ukrainie zmienia międzynarodowy transport kolejowy? O tym porozmawiają uczestnicy konferencji „Kolejowe przejścia graniczne”, organizowanej przez Fundację „Pro Kolej”. Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca w Warszawie.

Trwająca już ponad 100 dni wojna na Ukrainie z każdym dniem pokazuje jak wielkie strategiczne znaczenie ma transport kolejowy. Brak możliwości wywozu ukraińskiego zboża, spowodowane blokadą ukraińskich portów nad Morzem Czarnym, może nieść za sobą groźne dla światowej gospodarki skutki. Na ziarno czekają bowiem odbiorcy głównie w Afryce i Azji. Czy w najbiedniejszych krajach świata zapanuje głód? To zależeć będzie od przepustowości kolejowych przejść granicznych, głównie na granicy Polski i Ukrainy.

Ten palący w swej aktualności temat będzie stanowił jeden z najważniejszych wątków, które będą poruszone podczas odbywającej się 21 czerwca w Warszawie II edycji konferencji „Kolejowe przejścia graniczne”, organizowanej przez Fundację „Pro Kolej”. Czy obecna sytuacja geopolityczna spowoduje zmiany łańcuchów logistycznych w gospodarce światowej, w tym w Unii Europejskiej? Jaka w tej nowej sytuacji będzie przyszłość kolejowych przejść granicznych w Polsce i terminali intermodalnych? To zasadnicze tematy, o których debatować będą uczestnicy konferencji.

Unia Europejska już włączyła się w rozwiązanie problemu transportu ukraińskiego zboża. Próbuje rozwiązać także problem dostaw do tego kraju pomocy militarnej, humanitarnej oraz zaopatrzenia dla podtrzymania gospodarki. Zaproponowano plan utworzenia „korytarzy solidarnościowych”, który obejmuje działania doraźne oraz w dłuższym horyzoncie czasowym. Podczas konferencji zaprezentuje je przedstawiciel Komisji Europejskiej dr Gabor Nagy. Wstępne zamierzenia to udostępnienie przez kraje członkowskie dodatkowego taboru i ruchomych urządzeń przeładunkowych dla zbóż. Działania te mają bowiem przyspieszyć przeładunek. Jest to konieczne ze względu na różny rozstaw torów na Ukrainie, a także w sąsiadujących z nią krajach UE. W nieco dłuższej perspektywie zapowiedziano powstanie nowych korytarzy eksportowych i nowych połączeń infrastrukturalnych. Powstaną one m.in. w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Z pozyskanych środków finansowane będą projekty poprawiające połączenia transportowe z Ukrainą, w tym połączenia kolejowe z terminalami kolejowo-drogowymi.

Konferencja Fundacji ProKolej

O przyszłości kolejowych korytarzy transportowych między Ukrainą i Polską mówić będą zarówno przedstawiciele strony polskiej, jak i ukraińskiej oraz litewskiej.

O szerszych perspektywach powiązań transportowych i ich wpływie na strategię działania przedsiębiorstw logistycznych mówić będą m.in.: Sebastián Čarek – Senior Project Manager z Forum Train Europe, dr hab. Jana Pieriegud – ekspertka z  Rady Naukowej Fundacji „Pro Kolej”, Paweł Engel – zastępca dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania CUPT, Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki,  Jakub Jakóbowski – Coordinator of the Connectivity in Eurasia project, Ośrodek Studiów Wschodnich, dr Piotr Dybowski i Jerzy Frejgandt – przedstawiciele Siemens Mobility Sp. z o.o., czy Marek Staszek – Prezes Zarządu DB Cargo Polska S.A.

Dodaj komentarz