Tabor Wydarzenia

Lubuski Zakład Polregio wysyła trzy szynobusy na przegląd P4

Lubuski Zakład Polregio planuje naprawę poziomów P4 i P5 swoich trzech spalinowych jednostek serii SA137 i SA139. Ogłoszono już przetarg na wykonawcę czynności z zakresu czwartego poziomu utrzymania (P4).

Fot. lubuskie.pl
Fot. lubuskie.pl

Zamówienie podzielono na trzy części. Pierwsza skupia się na pracach utrzymaniowo-naprawczych w pojeździe typu 220M serii SA137 o numerze 008, w zakresie czwartego poziomu utrzymania (PU4). Jest to jednostka wyprodukowana przez Newag w 2014 roku, wcześniej eksploatowana w województwie lubelskim.

W drugiej części zostaną wykonane prace utrzymaniowo-naprawcze z zakresu czwartego poziomu utrzymania (P4) w pojeździe typu 223M serii SA139 o numerze 001.

Ostatni etap zamówienia to prace utrzymaniowo-naprawcze (P4) w pojeździe typu 223M serii SA139 o numerze 002.

Aukcja odbędzie się elektronicznie

Pojazdy Link wyprodukowała bydgoska Pesa w 2012 roku, a Polregio odkupiło je w listopadzie 2021 roku wraz z trzema elektrycznymi zespołami trakcyjnymi EN57AL oraz jednym szynobusem SA109 od Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Termin składania ofert w przetargu upływa 17 sierpnia 2023 roku. Zamawiający poinformował, że wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej. Wyjątkiem będą sytuacje, gdy wpłynęły mniej niż 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferty.

Wyłoniony w przetargu wykonawca musi wnieść wadium w kwotach:

Czas realizacji każdego zadania to 12 miesięcy.

Dodaj komentarz