Wydarzenia

Branża skomentowała inicjatywę obniżki kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej

Branża kolejowa jednogłośnie opowiedziała się za inicjatywą Komisji Europejskiej ws. obniżki kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej. Swoje stanowisko w tej sprawie opublikował Klaster Luxtorpeda2_0 wraz z innymi organizacjami kolejowymi.

Fot. Łukasz Hachula / nadesłane

Inicjatywa ma na celu ochronę branży kolejowej dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii wirusa Covid-19.

– Problem zbyt wysokich kosztów dostepu do infrastruktury kolejowej jest od lat wskazywany przez branżę kolejową jako jedna z najważniejszych barier utrudniających konkurowanie z transportem samochodowym – czytamy w oświadczeniu KL2_0.

 

Inicjatorzy pisma punktują problemy:

  1. Koszt dostępu do infrastruktury kolejowej dla pociągu intermodalnego w reprezentatywnej relacji GdańskKatowice jest przeciętnie dwukrotnie wyższy niż koszty opłat Viatoll dla przewozu tej samej ilości ładunków samochodami ciężarowymi
  2. W latach 2005-2018 wg. GUS przybyło w Polsce ogółem 1,1 mld ton transportowych ładunków, z czego aż 98 proc. trafiło na drogi. W samym tylko 2017 r. na drogach przybyło 200 mln ton ładunków, tj. 90 proc. wolumenu przewiezionego przez kolej w 2016 r.

W związku z nastaniem pandemii, problemy wynikające z niesymetrycznych warunków konkurencji międzygałęziowej pogłębiły się. Jak czytamy:

– Trwający wiele tygodni „lock down” spowodował znaczny spadek popytu na usługi transportowe w określonych sektorach gospodarki, co w połączeniu z problemami m.in. absencji pracowników opiekujących się małoletnimi dziećmi doprowadziło do istotnego spadku ruchu kolejowego […] Jako przedstawiciele branży kolejowej chcielibyśmy podkreślić, że dla rozwoju transportu kluczowe są obecnie działania mające na celu zagwarantowanie ciągłości działania przewoźników i pozostałych podmiotów związanych z branżą kolejową – informują przedstawiciele KL2_0.

 

Twórcy oświadczenia wskazują, że wszelkie inicjatywy, które przyczyniają się do obniżenia kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej, zasługują na uznanie i poparcie.

– W opinii podpisanych (- pod oświadczeniem – przyp. red.) organizacji, wszystkie proponowane w Rozporządzeniu metody […] zasługują na poparcie – podsumowują twórcy listu.

Dodaj komentarz