Pasażer

Jest przetarg na opracowanie koncepcji Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy koncepcji Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej. Wcześniej podpisane zostało porozumienie z Samorządem Województwa Lubelskiego dot. rozwoju transportu kolejowego w regionie.

Fot. PKP PLK

Przetarg PKP PLK ogłosiła w miniony piątek 3 lipca. Zwycięzca opracuje koncepcję programowo-przestrzenną na potrzeby powstania Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej.

– Dotrzymujemy słowa. W połowie czerwca podpisano porozumienie w sprawie Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej, a już z początkiem lipca ogłoszono przetarg na wykonanie jej koncepcji. Mieszkańcy województwa lubelskiego zasługują na bardzo dobry transport zbiorowy i nowoczesną infrastrukturę kolejową. Transport kolejowy jest najbardziej ekologicznym środkiem lokomocji i jego rozwój na Lubelszczyźnie jest bardzo pożądany – powiedział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Niespełna miesiąc temu PKP PLK podpisały porozumienie z Zarządem Województwa Lubelskiego, zobowiązując się przeprowadzić wspomniany przetarg oraz sprawować nadzór nad przygotowaniem koncepcji.

– Chcemy, żeby mieszkańcy województwa lubelskiego zyskali lepsze możliwości podróży w regionie. Procedura przetargowa rozpoczęła się bardzo szybko. Dzięki LKA powstaną nowe przystanki i linie kolejowe, a mieszkańcy będą mogli szybko i komfortowo podróżować, a to korzystnie zmieni warunki życia – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Koncepcja pozwoli wskazać kierunki rozbudowy linii kolejowych na terenie województwa lubelskiego, w tym na obszarze aglomeracji lubelskiej. LKA ma umożliwiać szybki i sprawny dojazd do stolicy województwa m.in. z Puław, Parczewa, Chełma i Kraśnika. Łatwiejsze będą codzienne podróże do szkoły i pracy. Wśród założeń jest m.in. modernizacja istniejących i budowa nowych przystanków kolejowych. Perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania. Będzie też lepsza integracja z innymi środkami transportu, dzięki planowanym węzłom przesiadkowym.

W ramach koncepcji dokładnie przeanalizowany zostanie obszar, jaki obejmować będzie Lubelska Kolej Aglomeracyjna. Zbadana zostanie też możliwość budowy nowych linii kolejowych z Szastarki przez Janów Lubelski do Biłgoraja oraz z Lublina do Łęcznej. Rozważona zostanie elektryfikacja odcinka LublinŁuków, a także budowa nowej łącznicy do Lotniska Lublin od strony Chełma.

Opracowanie koncepcji planowane jest w latach 2020-2021. Jej koszt szacowany jest na ok. 400 tys. zł. Województwo Lubelskie zobowiązało się pokryć połowę kosztów opracowania, a pozostałą część sfinansują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Powstanie koncepcji umożliwi opracowanie studium wykonalności, które określi szczegółowy zakres prac.

Dodaj komentarz