Inwestycje Wydarzenia

Pomorscy samorządowcy rozmawiali o przebiegu nowej linii PKM [RELACJA]

Jak wyglądać będzie koncepcja przebiegu nowej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot? O tym rozmawiali dziś przedstawiciele samorządu województwa, miasta Gdańska oraz przedstawiciele gmin ościennych.

Fot. PKM

W spotkaniu udział wzięli: Mieczysław Struk – marszałek Województwa Pomorskiego, Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska, Wojciech Kankowski – burmistrz Żukowa, Andrzej Chruścicki – wójt gminy Kolbudy, Magdalena Kołodziejczak – wójt gminy Pruszcz Gdański, Jerzy Kulka – zastępca burmistrza Pruszcza Gdańskiego oraz przedstawiciele Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, PKP SKM oraz PKP PLK.

6 lipca w Szkole Metropolitalnej w Kowalach Marszałek województwa Mieczysław Struk zaproponował gminom zrzeszonym w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot wspólną realizację nowego, wizjonerskiego projektu kolejowego w ramach kolejnego etapu PKM, którego przygotowaniem zajmie się samorządowa spółka PKM SA. 

Pomorze to jedyne w Polsce województwo, w którym powstała nowa linia kolejowa – tzw. Pomorska Kolej Metropolitalna. Pomorze to jedyne miejsce w Polsce, w którym trzy samorządy zbudowały wspólną szkołę na granicy swoich gmin. Dziś w szkole metropolitalnej na granicy Gdańska, Kolbud i Pruszcza Gdańskiego gdańskie biuro planistyczne zaprezentowało koncepcję kolejnej nitki Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Oddana do użytku w 2015 r. linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej otworzyła komunikacyjnie Trójmiasto w kierunku zachodnim i stała się silnym bodźcem do rozwoju transportu kolejowego w całym regionie. Zaowocowało to nie tylko dynamicznymi wzrostami liczby pasażerów z 1 mln w 2016 r. do 4,3 mln w 2019 r., ale także licznymi inwestycjami samorządów zrzeszonych w OMGGS w modernizacje dworców i budowę nowych węzłów integracyjnych na terenach, do których dzięki PKM zaczęły docierać pociągi.

Jednym z pomysłów, jakie pojawiły się na Pomorzu jako efekt kolejowego boomu po uruchomieniu PKM, był projekt budowy nowej linii kolejowej od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście do południowych dzielnic Gdańska, przewidujący możliwość jej późniejszego połączenia zarówno z istniejącą linią kolejową nr 248 (PKM), jak i nieczynną obecnie, wymagającą modernizacji linią 229 (Pruszcz Gdański – Stara Piła). Pierwszy etap projektu PKM udowodnił, że najlepszym rozwiązaniem gwarantującym zapewnienie transportu zbiorowego dla mieszkańców dynamicznie rozwijających się nowych dzielnic Gdańska oraz gmin sąsiadujących jest kolej. Tylko w samych południowych dzielnicach Gdańska w perspektywie 2030 r. szacuje się, że będzie mieszkać 100 tysięcy osób – nie licząc okolicznych miejscowości z terenów gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo.

Południowy odcinek PKM pobiegnie linią Gdańsk – Tczew do pętli Łostowice Świętokrzyska. Jak od tego miejsca poprowadzona zostanie linia? Oto warianty:

  • do linii PKM, następnie łączyć się będzie między przystankami Gdańsk Jasień, a Gdańsk Kiełpinek
  • połączenie w okolicach Straszyna z linią 229 w kierunku Kolbud
  • połączenie w okolicach Straszyna z linią 229 w kierunku Pruszcza Gdańskiego.

Wstępny harmonogram prac zakłada, że do końca roku 2020 ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Uwzględni ono aspekty techniczne, środowiskowe i finansowe planowanej inwestycji.

Opracowanie dokumentacji  ma się zakończyć do końca 2023 r., co pozwoli na aplikowanie po środki unijne na realizację tego projektu w latach 2023-2030.

Dokumentacja projektowa nowej linii kosztować może nawet 5 mln zł.

– W perspektywie najbliższych 10 lat transport szynowy, kolejowy, może rozwiązać problemy komunikacyjne – mówił marszałek Mieczysław Struk. – Dziś, dzięki pracy Biura Rozwoju Gdańska zostało przygotowane studium wielokryterialne. Pozwala ono podjąć nam następną decyzję – tym krokiem będzie przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, które pokaże warianty przebiegu nowej linii kolejowej. Z tego miejsca pragnę zapewnić mieszkańców, zwłaszcza tych, przez których miejscowości przebiegać będzie szlak kolejowy, że przeprowadzimy konsultacje społeczne w tej sprawie. Chcemy pokazać, że projekt wybierzemy wspólnie.

 

O rozwoju metropolii mówiła obecna na spotkaniu i konferencji prasowej Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

– Metropolia Gdańska to dziś jedna z tych metropolii, która pod względem mieszkańców rozwija się najdynamiczniej – mówiła. – W samym Gdańsku mieszka obecnie ponad 470 tys. osób. To właśnie dla nich oraz mieszkańców gmin ościennych, prezentujemy studium – koncepcję przebiegu trasy kolejowej, nad którą trzeba pracować.

 

Pół roku temu przedstawiciele samorządu województwa, miasta oraz gmin ościennych podpisali list intencyjny ws. współpracy. Teraz wspólnie podejmą dalsze kroki w kierunku powstania inwestycji.

– Byłoby nam o wiele łatwiej, gdybyśmy mieli, tak jak Śląsk, ustawę metropolitalną o naszym regionie – mówiła Aleksandra Dulkiewicz. – Wiem, że nasi parlamentarzyści pracują już nad takim dokumentem. Może to pozwoli nam łatwiej przygotować plany zagospodarowania dla całego obszaru metropolii. Stawiamy dziś na nowoczesność, transport kolejowy to klucz do rozwoju nie tylko dużych miast, ale także do rozwoju przyległych gmin.

 

Burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski przypomniał w trakcie spotkania jak rodziła się Pomorska Kolej Metropolitalna. Mówił także o jej rozwoju.

– PKM stała się osią rozwojową także dla pobliskich miejscowości – mówił. – Gmina Żukowo z roku na rok zyskuje coraz więcej mieszkańców. To cieszy. Nie chciałbym jednak, by nasza gmina kojarzyła się mieszkańcom tylko z korkami. Transport kolejowy może ten problem rozwiązać. Kolej zapewni mieszkańcom nie tylko kontakt z dużymi ośrodkami miejskimi, ale także zwiększy zainteresowanie mieszkańców Gdańsk i okolic pracą w tej okolicy. Dziś komunikacja autobusowa i samochodowa jest w tym rejonie utrapieniem. Kolej może być antidotum.

 

O wyzwaniach komunikacyjnych metropolii mówiła wójt gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak.

– Dobra komunikacja w metropolii to dziś nasze największe wyzwanie – podkreślała. – O tym mówiliśmy już bardzo dużo w trakcie akcji „Metropolia jest OK. Ustawa metropolitalna i komunikacja to dla nas priorytet. Prosimy więc, o jak najszybsze prace związane z tym właśnie dokumentem.

 

Warto przypomnieć, że już I etap projektu PKM realizowany był przy ścisłej współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego i należącej do niego spółki PKM SA z gminami, przez które biegnie linia PKM. Efektem tej współpracy jest m.in. budowa 26 metropolitalnych węzłów integracyjnych i dróg dojazdowych do przystanków PKM, a także nowa linia tramwajowa.

Reklama