Inwestycje Wydarzenia

Pomorscy samorządowcy rozmawiali o przebiegu nowej linii PKM [RELACJA]

Jak wyglądać będzie koncepcja przebiegu nowej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w południowej części Obszaru Metropolitalnego GdańskGdyniaSopot? O tym rozmawiali dziś przedstawiciele samorządu województwa, miasta Gdańska oraz przedstawiciele gmin ościennych.

Fot. PKM

W spotkaniu udział wzięli: Mieczysław Struk – marszałek Województwa Pomorskiego, Aleksandra Dulkiewiczprezydent Gdańska, Wojciech Kankowski – burmistrz Żukowa, Andrzej Chruścicki – wójt gminy Kolbudy, Magdalena Kołodziejczak – wójt gminy Pruszcz Gdański, Jerzy Kulka – zastępca burmistrza Pruszcza Gdańskiego oraz przedstawiciele Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, PKP SKM oraz PKP PLK.

6 lipca w Szkole Metropolitalnej w Kowalach Marszałek województwa Mieczysław Struk zaproponował gminom zrzeszonym w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot wspólną realizację nowego, wizjonerskiego projektu kolejowego w ramach kolejnego etapu PKM, którego przygotowaniem zajmie się samorządowa spółka PKM SA. 

Pomorze to jedyne w Polsce województwo, w którym powstała nowa linia kolejowa – tzw. Pomorska Kolej Metropolitalna. Pomorze to jedyne miejsce w Polsce, w którym trzy samorządy zbudowały wspólną szkołę na granicy swoich gmin. Dziś w szkole metropolitalnej na granicy Gdańska, Kolbud i Pruszcza Gdańskiego gdańskie biuro planistyczne zaprezentowało koncepcję kolejnej nitki Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Oddana do użytku w 2015 r. linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej otworzyła komunikacyjnie Trójmiasto w kierunku zachodnim i stała się silnym bodźcem do rozwoju transportu kolejowego w całym regionie. Zaowocowało to nie tylko dynamicznymi wzrostami liczby pasażerów z 1 mln w 2016 r. do 4,3 mln w 2019 r., ale także licznymi inwestycjami samorządów zrzeszonych w OMGGS w modernizacje dworców i budowę nowych węzłów integracyjnych na terenach, do których dzięki PKM zaczęły docierać pociągi.

Jednym z pomysłów, jakie pojawiły się na Pomorzu jako efekt kolejowego boomu po uruchomieniu PKM, był projekt budowy nowej linii kolejowej od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście do południowych dzielnic Gdańska, przewidujący możliwość jej późniejszego połączenia zarówno z istniejącą linią kolejową nr 248 (PKM), jak i nieczynną obecnie, wymagającą modernizacji linią 229 (Pruszcz Gdański – Stara Piła). Pierwszy etap projektu PKM udowodnił, że najlepszym rozwiązaniem gwarantującym zapewnienie transportu zbiorowego dla mieszkańców dynamicznie rozwijających się nowych dzielnic Gdańska oraz gmin sąsiadujących jest kolej. Tylko w samych południowych dzielnicach Gdańska w perspektywie 2030 r. szacuje się, że będzie mieszkać 100 tysięcy osób – nie licząc okolicznych miejscowości z terenów gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo.

Południowy odcinek PKM pobiegnie linią GdańskTczew do pętli Łostowice Świętokrzyska. Jak od tego miejsca poprowadzona zostanie linia? Oto warianty:

  • do linii PKM, następnie łączyć się będzie między przystankami Gdańsk Jasień, a Gdańsk Kiełpinek
  • połączenie w okolicach Straszyna z linią 229 w kierunku Kolbud
  • połączenie w okolicach Straszyna z linią 229 w kierunku Pruszcza Gdańskiego.

Dodaj komentarz