Analizy Pasażer

Wrocław Główny najpopularniejszym dworcem w Polsce

Najpopularniejszym dworcem w Polsce, trzeci rok z rzędu, został Wrocław Główny. To właśnie z tego obiektu w 2022 r. wyjechała największa liczba podróżnych – stacja obsłużyła łącznie 26,4 mln pasażerów. To wzrost w porównaniu do roku 2021 o 54 proc. (17,11 mln pasażerów). Na drugim miejscu znalazł się Poznań Główny, trzecim – Kraków Główny.

W roku 2022 do polskich pociągów wsiadło 342,2 mln osób. Na rekord ten składa się jednak kilka czynników: mniejszy wpływ pandemii, wybuch wojny w Ukrainie i transport uchodźców. Wzrost wymiany pasażerskiej odnotowały wszystkie większe miasta w Polsce.

Największy, 171-procentowy, odnotowano w Zielonej Górze, gdzie m.in. duży przyrost wymiany pasażerskiej osiągnęła spółka PKP Intercity. Ok. 70-procentowy wzrost odnotował Lublin i Kraków. Ogólna wielkość wymiany pasażerskiej osiągnęła rekordowy poziom 681,7 mln wsiadających i wysiadających. To wzrost o 39,3% w stosunku do 2021 r. i rekordowa wielkość odnotowana w ciągu ostatnich 10 lat (w 2019 r. odnotowano wymianę pasażerską na poziomie 669 mln wsiadających/wysiadających).

Największa wymiana pasażerska

Miasto o największej wymianie pasażerskiej spośród wszystkich miast wojewódzkich w 2022 r. to Warszawa z 95,2 mln pasażerów. Oznacza to wzrost o 35,2% w porównaniu do 2021 r. Także w Warszawie znajdują się stacje z największą średnią liczbą pociągów na godzinę. Na pierwszym miejscu pod tym względem jest Warszawa Zachodnia obsługująca średnio 32 pociągi na godzinę. Dla porównania liczba operacji lotniczych wykonywanych w ciągu godziny na lotnisku F. Chopina w Warszawie to ok. 42.

Łącznie udział stacji zlokalizowanych w 18 miastach będących siedzibą urzędów władz wojewódzkich (Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze) wyniósł 42,9% wymiany pasażerskiej w Polsce ogółem.

Wymiana na poziomie powyżej 10 tysięcy osób dziennie miała miejsce na 25 stacjach. Były to stacje (w kolejności od największej): Wrocław Główny, Poznań Główny, Kraków Główny, Katowice, Warszawa Wschodnia, Gdynia Główna, Warszawa Centralna, Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście, Sopot, Szczecin Główny, Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana, Bydgoszcz Główna, Grodzisk Mazowiecki, Skierniewice, Gdańsk Oliwa, Opole Główne, Żyrardów, Rzeszów Główny, Mińsk Mazowiecki, Warszawa Wileńska, Pruszków, Łódź Fabryczna. Łącznie na tych stacjach odnotowano wymianę na poziomie 235,5 mln pasażerów (średnio 645,3 tys. pasażerów dziennie).

Wymiana pasażerska w przedziale między 1 tys. a 10 tys. pasażerów dziennie miała miejsce na 303 stacjach. Łącznie stacje te obsługiwały dziennie 867,6 tys. pasażerów, tj. ponad 316,7 mln pasażerów w ciągu całego 2022 r. Stacją najbliżej górnej granicy tego przedziału była stacja Warszawa Wola Grzybowska, zaś przedział zamykała stacja Kościerzyna.

Pozostałe 2541 stacje to te, na których odnotowano mniej niż 1 tys. pasażerów dziennie. Obsłużyły one w 2022 r. łącznie 354,7 tys. wsiadających i wysiadających, tj. 129,5 mln pasażerów, co stanowiło 19% łącznej wymiany pasażerskiej w Polsce.

Dodaj komentarz