global Wydarzenia

Mołdawia stawia na kolej. Pomoże Polska Izba Kolei

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, razem z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, rozpoczyna współpracę z Koleją Mołdawską (Calea Ferată din Moldova).

Od lewej: Zbigniew Wiśniewski, Radosław Karwicki, Sylwin Tomaszewski, Adam Musiał, Sławomir Jankowski oraz Arkadiusz Kawa.
Od lewej: Zbigniew Wiśniewski, Radosław Karwicki, Sylwin Tomaszewski, Adam Musiał, Sławomir Jankowski oraz Arkadiusz Kawa.

W Kiszyniowie trwa Polsko-Mołdawskie Forum Ekonomiczne. Do udziału w nim zaproszeni zostali przedstawiciele Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz Firmy Zrzeszone. W stolicy Mołdawii obecni są: Sławomir Jankowski, Przewodniczący Izby, Adam Musiał, Dyrektor Generalny, a także zastępca Redaktora Naczelnego “Raportu Kolejowego” Radosław Karwicki i manager Zbigniew Wiśniewski.

W trakcie Forum podpisane zostanie Memorandum o Współpracy między Polską Izbą Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, PAIH i Koleją Mołdawską (MD).

– Podpisanie Memorandum daje podstawę do współpracy, rozmów o rozwoju kolei na terenie Mołdawii, a także wymiany doświadczeń z polskiego rynku – relacjonuje Radosław Karwicki.

 

Następnie przedstawiciele Polskiej Izby Kolei (Sławomir Jankowski, Adam Musiał) oraz Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego (Arkadiusz Kawa, Sylwin Tomaszewski) w środę 5 kwietnia wezmą udział w debacie „Modernizacja i budowa infrastruktury kolejowej”, wchodzącej w skład panelu „Obszary działań w zakresie zrównoważonego rozwoju infrastruktury regionalnej”.

Dodaj komentarz