Wydarzenia

Kiedy PKP PLK oddadzą do użytku nowy most kolejowy w Przemyślu?

W grudniu PKP Polskie Linie Kolejowe oddadzą do użytku nowy most w Przemyślu, zlokalizowany na linii nr 91 Kraków – Medyka. Aktualnie trwają prace przy budowie wschodnich podpór. Wkrótce wykonawca przeniesie trzy przęsła istniejącego obiektu na docelowe podpory.

Przęsło mostu kolejowego w Przemyślu (fot. Dorota Kuźmińska / PKP PLK)
Przęsło mostu kolejowego w Przemyślu (fot. Dorota Kuźmińska / PKP PLK)

Budowa nowego mostu kolejowego na linii KrakówMedyka, kosztuje ponad 60 mln zł netto. Inwestycja usprawni połączenia z Przemyśla do Rzeszowa, Krakowa, a także na Dolny Śląsk.

Wykonawca zbudował już nowe przyczółki i dwa filary po zachodniej stronie mostu. Na ukończeniu są prace przy budowie wschodnich podpór. W najbliższych dniach zostaną na nich posadowione przęsła istniejącego obiektu. W maju, dzięki wykonaniu „by-passu”, ruch pociągów poprowadzony będzie po torze drugim. Takie rozwiązanie umożliwi przesunięcie przęseł nitki zachodniej mostu na wybudowane już docelowe podpory i budowę nowej przeprawy między rozsuniętymi obiektami.

Efektem inwestycji PLK SA będą dwie nowe nitki mostów z przęsłami o klasycznej konstrukcji stalowej, kratownicowej. Nowe obiekty zagwarantują sprawne przejazdy i umożliwią przewoźnikom tworzenie lepszej oferty podróży koleją. Realizowana koncepcja pozwala także zachować w przestrzeni miasta zabytkowe elementy starej kolejowej przeprawy. Jedna stara nitka będzie zaadaptowana na ścieżkę pieszo-rowerową, łączącą dwie części miasta. Drugą starą nitkę mostu wykorzysta zaś Muzeum Ziemi Przemyskiej.

Pod mostem wykonawca przebuduje również drogi. Prace wyeliminują ograniczenia w ruchu drogowym. Dzięki temu korzystnie zmieni się system komunikacji w Przemyślu. Zrealizowanie prac drogowych przewidziano w pierwszym kwartale 2024 r.

PKP PLK realizują inwestycję w Przemyślu w ramach projektu: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych, etap II” . Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu jest poprawa spójności sieci kolejowej, wzrost bezpieczeństwa, a także konkurencyjność transportu kolejowego. Prace zasadnicze zakończą się w grudniu 2023 r.

Dodaj komentarz