Wydarzenia

NCBiR dofinansuje projekt Odlewni Rafamet

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje projekt badawczo-rozwojowy Odlewni Rafamet – spółki zależnej Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej. Całkowity koszt zadania wynosi prawie 17,9 mln zł, dofinansowanie – niespełna 7,5 mln zł.

Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. opracowała innowacyjną technologię wytwarzania wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego o specjalnych własnościach w technologii Full Mould, dedykowanych do produkcji narzędzi tłoczących w sektorze automotive. Projekt złożyła w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2020 „Szybka Ścieżka”.

Emitent udzielił podmiotowi zależnemu promesy pożyczki w wysokości 10,5 mln zł. przeznaczonej na finansowanie powyższego projektu badawczo – rozwojowego. Rafamet S.A. i Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. podejmą działania zmierzające do poszukiwania zewnętrznego źródła dofinansowania tego przedsięwzięcia.

***

RAFAMET S.A.

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z Kuźni Raciborskiej jest jednym z kilku na świecie producentów obrabiarek specjalnych do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych (kolej, metro, tramwaje). Wykonuje również, na jednostkowe zamówienia, wielkogabarytowe obrabiarki specjalistyczne dla odbiorców w sektorach: energetycznym, maszynowym, stoczniowym oraz hutniczym. Udział eksportu w sprzedaży ogółem to około 68-85 proc. Kapitał zakładowy wynosi 43.187.010 zł.

Dodaj komentarz