Raport z Polski

Kolej najbezpieczniejszym transportem

 

UTK opublikował wstępne wyniki oceniające bezpieczeństwo na kolei w zeszłym roku. Konkluzja jest jedna – kolej w Polsce pozostaje najbezpieczniejszym środkiem transportu lądowego. 

Zeszły rok to najmniejsza liczba wypadków na kolei od lat. Oraz najniższy z dotychczas notowanych miernik wypadkowości, czyli stosunek liczby wypadków do pracy eksploatacyjnej.Z raportu wynika, że w 2019 roku na sieci kolejowej doszło do 579 wypadków i poważnych wypadków. Tym samym notuje się spadek o 4,6% w porównaniu do 2018 roku – mniej o 28. Liczba niebezpiecznych zdarzeń na bocznicach kolejowych również spadła do 114. Tym samym zdarzeń było o 9 mniej, czyli 8,8%.


Dr. Inż. Ignacy Góra, prezes UTK, podsumował:
Kolej jest bezpieczna i potwierdzają to dane zbierane przez Urząd Transportu Kolejowego. Możemy cieszyć się z najniższego miernika wypadkowości od lat i mniejszej liczby wypadków. Jednak wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w zdarzeniach na przejazdach i przejściach. To pokazuje, gdzie powinny być skierowane działania poprawiające bezpieczeństwo. Dlatego w tym roku z inicjatywy UTK będzie testowany nowy system monitorowania przejazdów kategorii D, przygotowaliśmy film edukacyjny dla kierowców i kandydatów na kierowców, edukujemy tysiące dzieci w ramach Kampanii Kolejowe ABC– wylicza ostatnie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach.

 

 

Miernik wypadkowości na niskim poziomie
Poziom bezpieczeństwa na kolei mierzy się tzw. miernikiem wypadkowości, który odnosi liczbę wypadków do wykonanej pracy eksploatacyjnej. Pozwala on na określenie tego, czy liczba wypadków w przeliczeniu na pociągokilometr maleje czy też rośnie. Im niższy wskaźnik, tym lepszy jest poziom bezpieczeństwa. Rok 2019 był pod tym względem najniższy od pięciu lat bowiem biorąc pod uwagę szacunki pracy przewozowej wskaźnik wypadkowości osiągnął wartość 2,3.

 


Wzrost liczby ofiar śmiertelnych
Pomimo licznych akcji i działań uświadamiających nadal najczęściej do wypadków dochodzi na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych oraz z udziałem osób znajdujących się na torach w miejscach niedozwolonych. Stanowiły one 69,1% wszystkich zdarzeń na sieci kolejowej i udział ten był podobny do 2018 roku. Co prawda liczba tych zdarzeń spadła, jednak nadal jest na wysokim poziomie. W 2019 r.

zarejestrowano 205 wypadków na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych, czyli o 10 mniej niż w 2018 r. Ponadto doszło do 195 sytuacji, w których pojazd kolejowych najechał na osoby podczas przechodzenia przez tory poza przejazdami na stacjach i szlakach, czyli w miejscach niedozwolonych. Liczba potrąceń na tzw. dzikich przejściach może się jeszcze zmienić, ponieważ trwają postępowania prokuratorskie. Przy zakwalifikowaniu zdarzenia jako samobójstwa, nie jest ono brane pod uwagę w statystykach wypadkowości.

Dodaj komentarz