Raport z Polski

Kolej najbezpieczniejszym transportem

 

UTK opublikował wstępne wyniki oceniające bezpieczeństwo na kolei w zeszłym roku. Konkluzja jest jedna – kolej w Polsce pozostaje najbezpieczniejszym środkiem transportu lądowego. 

Zeszły rok to najmniejsza liczba wypadków na kolei od lat. Oraz najniższy z dotychczas notowanych miernik wypadkowości, czyli stosunek liczby wypadków do pracy eksploatacyjnej.Z raportu wynika, że w 2019 roku na sieci kolejowej doszło do 579 wypadków i poważnych wypadków. Tym samym notuje się spadek o 4,6% w porównaniu do 2018 roku – mniej o 28. Liczba niebezpiecznych zdarzeń na bocznicach kolejowych również spadła do 114. Tym samym zdarzeń było o 9 mniej, czyli 8,8%.


Dr. Inż. Ignacy Góra, prezes UTK, podsumował:
Kolej jest bezpieczna i potwierdzają to dane zbierane przez Urząd Transportu Kolejowego. Możemy cieszyć się z najniższego miernika wypadkowości od lat i mniejszej liczby wypadków. Jednak wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w zdarzeniach na przejazdach i przejściach. To pokazuje, gdzie powinny być skierowane działania poprawiające bezpieczeństwo. Dlatego w tym roku z inicjatywy UTK będzie testowany nowy system monitorowania przejazdów kategorii D, przygotowaliśmy film edukacyjny dla kierowców i kandydatów na kierowców, edukujemy tysiące dzieci w ramach Kampanii Kolejowe ABC– wylicza ostatnie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach.