Raport z Polski

Kolej najbezpieczniejszym transportem

 

 

Miernik wypadkowości na niskim poziomie
Poziom bezpieczeństwa na kolei mierzy się tzw. miernikiem wypadkowości, który odnosi liczbę wypadków do wykonanej pracy eksploatacyjnej. Pozwala on na określenie tego, czy liczba wypadków w przeliczeniu na pociągokilometr maleje czy też rośnie. Im niższy wskaźnik, tym lepszy jest poziom bezpieczeństwa. Rok 2019 był pod tym względem najniższy od pięciu lat bowiem biorąc pod uwagę szacunki pracy przewozowej wskaźnik wypadkowości osiągnął wartość 2,3.

 


Wzrost liczby ofiar śmiertelnych
Pomimo licznych akcji i działań uświadamiających nadal najczęściej do wypadków dochodzi na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych oraz z udziałem osób znajdujących się na torach w miejscach niedozwolonych. Stanowiły one 69,1% wszystkich zdarzeń na sieci kolejowej i udział ten był podobny do 2018 roku. Co prawda liczba tych zdarzeń spadła, jednak nadal jest na wysokim poziomie. W 2019 r.

zarejestrowano 205 wypadków na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych, czyli o 10 mniej niż w 2018 r. Ponadto doszło do 195 sytuacji, w których pojazd kolejowych najechał na osoby podczas przechodzenia przez tory poza przejazdami na stacjach i szlakach, czyli w miejscach niedozwolonych. Liczba potrąceń na tzw. dzikich przejściach może się jeszcze zmienić, ponieważ trwają postępowania prokuratorskie. Przy zakwalifikowaniu zdarzenia jako samobójstwa, nie jest ono brane pod uwagę w statystykach wypadkowości.