Pasażer Raport z Polski Wydarzenia

Zmiana rozkładu jazdy pociągów a SPAD. Prezes UTK apeluje do przewoźników

Pasażerowie pociągów od 12 grudnia korzystają z nowego rozkładu jazdy. W ciągu najbliższego roku zarządca infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – przewidział cztery korekty. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wystąpił zaś do kolejowych przewoźników pasażerskich, aby zmiany siatki postojów pociągów wprowadzać tylko raz do roku. Jakie są tego powody?

Fot. Koleje Dolnośląskie

W większości krajów Europy rozkład ulega zmianie raz do roku, w nocy z soboty na niedzielę, w drugi weekend grudnia. PKP PLK zaplanowały także cztery korekty, związane z postępującymi pracami modernizacyjnymi na liniach kolejowych. Wejdą one w życie:

  • 13 marca 2022 r.,
  • 12 czerwca 2022 r.,
  • 4 września 2022 r.,
  • 6 listopada 2022 r.

Nowy rozkład jazdy powinien pojawić się na dworcach, peronach oraz dojściach do peronów z minimum 10-dniowym wyprzedzeniem. Zarządca infrastruktury o zmianach powinien informować co najmniej 21 dni przed ich wejściem w życie.

Zmiana rozkładu jazdy a SPAD

Do wprowadzanych zmian i planowanej 4-krotnej korekty rozkładu jazdy odniósł się Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Wystąpił on do kolejowych przewoźników pasażerskich, by zmiany siatki postojów pociągów wprowadzać tylko raz do roku – wraz z wejściem w życie rocznego rozkładu jazdy.

– To wynik przeprowadzonych analiz, z których wynika, że do zdarzeń polegających na niezatrzymaniu pociągu w miejscu wyznaczonym (SPAD) często przyczynia się nieznajomość przez maszynistę aktualnego rozkładu jazdy danego pociągu – informuje UTK. – Tymczasem częste zmiany miejsc postoju sprzyjają popełnianiu błędów.

 

W 2021 r. cztery na dziesięć zdarzeń SPAD, związanych z pominięciem semaforów wskazujących sygnał „Stój” lub niezatrzymaniem się w miejscu wyznaczonym, to przypadki niewyhamowania pociągu przy peronie lub całkowitego pominięcia zatrzymania w danej lokalizacji. W połowie przebadanych zdarzeń tego rodzaju komisje kolejowe wskazały jako przyczynę niedostateczne zapoznanie się maszynisty z rozkładem jazdy.

Ryzyko wzrasta

W wystosowanym do przewoźników pasażerskich liście Prezes UTK zwraca uwagę na fakt, że ryzyko popełnienia błędu przez maszynistę wzrasta przy zbyt częstych zmianach miejsc zatrzymania pociągów wyznaczonych w rozkładzie jazdy. Z tego względu zdaniem Prezesa UTK konieczne jest ograniczenie takich sytuacji.

– Układ postojów dla poszczególnych kategorii pociągów powinien pozostać stały przez cały okres obowiązywania rocznego rozkładu jazdy – czytamy na stronie Urzędu. – Ułatwi to pracę maszynistom, którzy będą mieli świadomość, że ewentualne zmiany miejsc postojów będą następować raz w roku. Przewoźnicy powinni również zadbać o czytelność i powtarzalność układu zatrzymań w poszczególnych kategoriach pociągów.

 

Przeciwdziałanie zdarzeniom SPAD przez przewoźników powinno stanowić wspólny wysiłek całej organizacji. Decyzje podejmowane w różnych pionach przedsiębiorstwa mogą bowiem tworzyć okoliczności sprzyjające występowaniu zdarzeń kolejowych. Skutki te należy identyfikować i uwzględniać przy wprowadzaniu zmian.

Dodaj komentarz