Aktualności Inwestycje Pasażer

Nowa i bardziej funkcjonalna Warszawa Zachodnia

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują się do kompleksowej przebudowy stacji Warszawa Zachodnia. Będzie bardziej funkcjonalna, pozbawiona barier architektonicznych, przygotowana do lepszej obsługi pasażerów. Koncepcje nowej Zachodniej niebawem poznają warszawiacy.

Modernizacja stacji ruszy w 2019 r. Nowa Zachodnia będzie zintegrowanym węzłem przesiadkowym łączącym stację kolejową, przystanki tramwajowe, dworzec autobusów dalekobieżnych, zespoły miejskich przystanków autobusowych, postoje TAXI i parkingi dla samochodów osobowych i rowerów. – PKP Polskie Linie Kolejowe SA wspólnie z partnerami szczegółowo przygotowują przebudowę stacji Warszawa Zachodnia. Dzisiaj dysponujemy „Koncepcją architektoniczno- funkcjonalną infrastruktury pasażerskiej na stacji Warszawa Zachodnia”. W najbliższym czasie wybierzemy wykonawcę dokumentacji projektowej. Warszawa Zachodnia będzie multimodalnym węzłem komunikacyjnym. Pasażer będzie miał możliwość wygodnego i sprawnego łączenia kolei z komunikacją miejską – mówi Włodzimierz Żmuda, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Przebudowane zostaną istniejące perony, wybudowany zostanie jeden nowy.

Dla pasażerów przewidziano przemyślane rozwiązania architektoniczne – halę peronową, świetliki w peronach, doświetlające przejście podziemne, intuicyjne oznakowanie i funkcjonalne oświetlenie. Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. W drodze na perony pomogą przestronne windy, do których łatwo będzie wejść z rowerem czy wózkiem. Całkowicie zmieni się przejście podziemne. Będzie wyższe i szersze oraz zostanie połączone z przestrzenią dla pasażerów, m.in. przestrzenią poczekalni i kas biletowych – ukształtowaną z myślą o wygodzie pasażerów. Koncepcja została wykonana w oparciu o szczegółowe badania i analizy ruchu, m.in. wykorzystano innowacyjne mikrosymulacje ruchu pieszego. Modernizacja zapewni większe możliwości sprawnego prowadzenia ruchu. To przygotowanie do rosnących potrzeb pasażerów aglomeracji.

Nowa Zachodnia będzie budowana w latach 2019–2021. Pełną funkcjonalność uzyska po ukończeniu modernizacji linii średnicowej, na której planowane roboty zostaną przeprowadzone w latach 2020–2024. Warszawa Zachodnia jest stacją o największym ruchu pociągów pasażerskich w kraju. W dniu roboczym korzysta z niej około 60 tysięcy osób. Za 13 lat, czyli w 2030 roku, liczba ta ma się podwoić. PKP Polskie Linie Kolejowe SA planują jeszcze w pierwszym kwartale br. cykl spotkań informacyjnych dot. koncepcji modernizacji. Autorami koncepcji jest Konsorcium „IDOM” w składzie: IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo oraz IDOM Ingenieria y Consultoria, a także architekt Tomasz Głębowski i architekt Maja Kwiatek-Głębowska z pracowni architektonicznej „GLEBOWSKI STUDIO”. Węzeł przesiadkowy Nowa Warszawa Zachodnia
• Stacja Warszawa Zachodnia to stacja o największym ruchu pociągów w Polsce: ok. 1000 pociągów w dobie.
• W węźle przesiadkowym Warszawa Zachodnia pojawia się ok. 60 000 osób w ciągu dnia.
• Nowa Zachodnia będzie zmodernizowaną stacją dostosowaną do wzrostu ruchu pociągów i pasażerów.
• Nowa Zachodnia to podziemna przestrzeń dworcowa pod peronami, ukształtowana z myślą o wygodzie pasażerów i dostosowaniu do prognozowej liczby podróżnych.
• Nowa Zachodnia będzie zintegrowanym węzłem przesiadkowym łączącym stację kolejową, przystanki tramwajowe, dworzec autobusów dalekobieżnych, zespoły miejskich przystanków autobusowych, postoje TAXI i parkingi dla samochodów osobowych i rowerów.
• Opracowując Koncepcję Nowej Zachodniej zastosowano innowacyjne narzędzie do analiz ruchu pieszego w postaci mikrosymulacji ruchu pieszego.
• Zaproponowano akcenty nawiązujące do modernistycznej tradycji linii średnicowej. Planuje się także budowę nowego peronu obsługującego pociągi do „Stacji Muzeum”, które będzie zlokalizowane na obecnej stacji Warszawa Szczęśliwice.
• Dzięki połączeniu linii kolejowej ze Służewca, Lotniska Chopina i Piaseczna z linią kolejową w stronę Warszawy Gdańskiej powstanie po zachodniej stronie Warszawy równoległy do I linii metra ciąg północ–południe.
• W związku z tym planuje się nowe komfortowe połączenie peronu 8 (d. Warszawa Wola) z pozostałą częścią stacji.
• Nowa Zachodnia będzie gotowa w IV kw. 2021 r. W związku z planowaną modernizacją linii średnicowej uzyska pełną funkcjonalność po jej ukończeniu.

LS

Reklama