Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Wyjątkowe plany CPK – czy w Polsce ruszą Koleje Dużych Prędkości?

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) jako pierwszy podmiot w Polsce zajął się opracowaniem standardów dla Kolei Dużych Prędkości. Przy współpracy ze strony Instytutu Kolejnictwa ustalone zostały wytyczne, które w przyszłości zagwarantują przeprowadzanie inwestycji kolejowych z zachowaniem jednolitych parametrów technicznych. KDP będą powstawać etapami, wraz z całą infrastrukturą, a stosowanie już przygotowanych standardów ograniczy ryzyko nieprawidłowości.

Wyjątkowe plany CPK – czy w Polsce ruszą Koleje Dużych Prędkości?

Założenia dotyczące KDP

Centralny Port Komunikacyjny przedstawił również wstępny plan podstawowej sieci kolejowej. Początkowo ma ona łączyć większe miasta w Polsce, w tym Warszawę z Gdańskiem, Wrocławiem, Poznaniem, Katowicami czy Krakowem. W założeniach tych rozplanowano ponadto trasy o charakterze transgranicznym – w kierunku Czech.

„Standardy techniczne: szczegółowe warunki techniczne dla budowy infrastruktury kolejowej CPKwytyczne projektowania” to kompletne opracowanie, które mieści się w aż 31 tomach dokumentów. Według tych standardów szybkie koleje mają osiągać prędkości w zakresie od 250 do 350 kilometrów na godzinę, przy odpowiednim różnicowaniu w zależności od pokonywanego odcinka trasy.

Spółka planuje samodzielne wybudowanie trasy o długości niemal 1800 kilometrów, która ma odpowiadać wyżej wspomnianym standardom. Zakłada się, że odcinek ten powstanie do 2034 roku.

Zlecono studium wykonalności

Studium wykonalności dla linii kolejowej na trasie ŁódźSieradzWrocław wykonają na zlecenie CPK Multiconsult Polska, Arcadis, IDOM Inżynieria oraz Transprojekt Gdański. Zawarta pomiędzy tymi podmiotami umowa opiewa na zawrotną kwotę ponad 38 milionów złotych!

Studium wykonalności powinno zająć od około 10 do 15 miesięcy i obejmie szereg działań, takich jak określenie możliwego przebiegu torowisk, przygotowanie dokumentacji geologicznej czy opracowanie analiz środowiskowych i przestrzennych. Uzyskane w ten sposób dane pozwolą wytyczyć najbardziej optymalne dla otoczenia i środowiska trasy.

Według optymistycznych prognoz pierwsze prace budowlane mogą ruszyć już w 2023 roku, a ich finał ma się zbiec w czasie z oddaniem do użytku Lotniska Solidarność.

Autor: Katarzyna Jarząbek

Systemowe podejście do Kolei Dużych Prędkości

Dodaj komentarz