Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Wyjątkowe plany CPK – czy w Polsce ruszą Koleje Dużych Prędkości?

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) jako pierwszy podmiot w Polsce zajął się opracowaniem standardów dla Kolei Dużych Prędkości. Przy współpracy ze strony Instytutu Kolejnictwa ustalone zostały wytyczne, które w przyszłości zagwarantują przeprowadzanie inwestycji kolejowych z zachowaniem jednolitych parametrów technicznych. KDP będą powstawać etapami, wraz z całą infrastrukturą, a stosowanie już przygotowanych standardów ograniczy ryzyko nieprawidłowości.

Wyjątkowe plany CPK – czy w Polsce ruszą Koleje Dużych Prędkości?

Założenia dotyczące KDP

Centralny Port Komunikacyjny przedstawił również wstępny plan podstawowej sieci kolejowej. Początkowo ma ona łączyć większe miasta w Polsce, w tym Warszawę z Gdańskiem, Wrocławiem, Poznaniem, Katowicami czy Krakowem. W założeniach tych rozplanowano ponadto trasy o charakterze transgranicznym – w kierunku Czech.

„Standardy techniczne: szczegółowe warunki techniczne dla budowy infrastruktury kolejowej CPKwytyczne projektowania” to kompletne opracowanie, które mieści się w aż 31 tomach dokumentów. Według tych standardów szybkie koleje mają osiągać prędkości w zakresie od 250 do 350 kilometrów na godzinę, przy odpowiednim różnicowaniu w zależności od pokonywanego odcinka trasy.