Publikacje Firm Wydarzenia

PAIH zaprasza na Wirtualne Targi Wodorowe

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza na Wirtualne Targi Wodorowe. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie na arenie międzynarodowej potencjału polskiego sektora wodorowego. Targi odbędą się w dniach 6-7 kwietnia 2022 r.

Równolegle z konferencją odbywać się będą Targi Wodorowe.
Równolegle z konferencją odbywać się będą Targi Wodorowe.

Wodór coraz mocniej przenika do świadomości społecznej jako nośnik energii niedalekiej przyszłości. Jest to, podobnie jak elektromobilność, stopniowo rozwijający się megatrend. Zrewolucjonizuje on nie tylko środowisko życia ludzi poprzez znaczący wpływ na ograniczenie ilości szkodliwych emisji, ale przede wszystkim zmieni oblicze licznych gałęzi gospodarki poprzez jego zastosowanie w różnych dziedzinach produkcji, transporcie oraz energetyce. UE, realizując postanowienia zawarte w programie Europejskiego Zielonego Ładu opublikowała w ubiegłym roku komunikat pn.: „Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu”. W dokumencie tym w sposób wyraźny określa kolejne fazy rozwoju gospodarki wodorowej w ramach Wspólnoty.

Polska jest obecnie jednym ze światowych liderów pod względem produkcji wodoru. Dlatego również w Polsce proces budowania gospodarki wodorowej zyskał ramy w postaci Polskiej Strategii Wodorowej, opublikowanej 7 grudnia 2021 r. Strategia zawiera sześć kluczowych dla rozwoju technologii wodorowych zagadnień. Wśród nich są regulacje prawne, rola H2 w dekarbonizacji czy wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie.

O znaczeniu wodoru i jego wpływie na różne dziedziny rzeczywistości społeczno-gospodarczej dyskutować będą eksperci podczas Wodorowej Konferencji Branżowej. Równolegle z konferencją odbywać się będą Wirtualne Targi Wodorowe. W ich trakcie polskie i zagraniczne firmy będą mogły zaprezentować swoją ofertę. Ponadto, dostaną szansę na nawiązanie rozmów B2B za pośrednictwem nieodpłatnych (w wersji podstawowej) stoisk wyrenderowanych w przestrzeni 3d.

Oba komponenty będą miały miejsce w przestrzeni wirtualnej dostarczonej przez partnera wydarzenia, firmę METAJAR.

Rejestracja na wydarzenie możliwa jest za pośrednictwem strony startowej eventu, pod linkiem.

Na oba wydarzenia obowiązują oddzielne rejestracje – dla wystawców oraz dla chętnych do uczestniczenia w Konferencji.

Dodaj komentarz