Wydarzenia

Konferencja „Interfejsy w systemach sterowania ruchem kolejowym”

20 czerwca 2017 r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja naukowo-techniczna pn. „Interfejsy w systemach sterowania ruchem kolejowym”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Zespół Sterowania Ruchem Kolejowym Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem Wiesława Zabłockiego, profesora PW – kierownika Zespołu oraz wieloletniego Kierownika Zakładu Sterowania Ruchem (obecnie: Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu). Konferencja pozwoliła na spotkanie i wymianę poglądów przedstawicieli branży kolejowej, związanych z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym. Podczas konferencji referaty wygłosili przedstawiciele czołowych polskich firm w dziedzinie automatyki kolejowej, a także specjaliści naukowo-dydaktyczni Zespołu Sterowania Ruchem Kolejowym Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

W konferencji uczestniczyło wiele osób związanych z problematyką interfejsów. Byli to przedstawiciele środowiska akademickiego, producenci urządzeń srk (Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., Thales Polska Spółka z o.o., Bombardier Transportation (Rail Engineering) Polska Sp. z o.o., Zakłady Automatyki KOMBUD SA, Siemens Sp. z o.o., Rail-Mil Computers sp. z o.o., Scheidt & Bachmann Polska sp. z o.o.), przedstawiciele Zarządcy Infrastruktury PKP PLK SA, jednostek certyfikujących, Urzędu Transportu Kolejowego oraz inni, poszukujący odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące interfejsów, wymieniający się doświadczeniami w projektowaniu i implementacji rozwiązań wykorzystujących interfejsy, a także zainteresowani zmianami w regulacjach wewnętrznych głównego Zarządcy w kraju oraz na poziomie regulatora runku i samego ustawodawcy.

Podczas konferencji omówiono doświadczenia i problemy związane z realizacją inwestycji w odniesieniu do interfejsów oraz powiązań. Nie pominięto również kwestii ich projektowania. Istotnym zagadnieniem podczas konferencji był interfejs uniwersalny oraz potrzeba standaryzacji interfejsów. Omówiono także trendy panujące na kolejach zagranicą w rozpatrywanym zakresie, zróżnicowane zastosowanie pojęcia interfejsu oraz badania i zasady certyfikacji interfejsów w świetle obowiązujących regulacji prawnych.

Przedstawiono poglądy, doświadczenia i trudności występujące wśród zróżnicowanych uczestników rynku kolejowego. Spektrum zagadnień było bardzo szerokie. Wydarzenie zorganizowane przez Zespół Sterowania Ruchem Kolejowym cieszyło się dużym zainteresowaniem przedstawicieli rynku. Poruszono wiele ujęć szeroko stosowanych interfejsów w systemach sterowania ruchem kolejowym. Tematy podniesione w czasie sesji merytorycznych, wymiana zdań pomiędzy uczestnikami wydarzenia oraz zainteresowanie konferencją pozwalają stwierdzić, że inicjatywa okazała się bardzo owocną.

Organizatorzy konferencji zapowiadają kolejne edycje spotkań, w celu dalszego zgłębiania zagadnienia interfejsów oraz poszerzania tematyki o aspekty istotne z punktu widzenia branży sterowania ruchem kolejowym.
LS

Materiał ukazał się w Raporcie Kolejowym 4/2017

Dodaj komentarz