Wydarzenia

Konferencja „Interfejsy w systemach sterowania ruchem kolejowym”

20 czerwca 2017 r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja naukowo-techniczna pn. „Interfejsy w systemach sterowania ruchem kolejowym”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Zespół Sterowania Ruchem Kolejowym Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem Wiesława Zabłockiego, profesora PW – kierownika Zespołu oraz wieloletniego Kierownika Zakładu Sterowania Ruchem (obecnie: Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu). konferencja pozwoliła na spotkanie i wymianę poglądów przedstawicieli branży kolejowej, związanych z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym. Podczas konferencji referaty wygłosili przedstawiciele czołowych polskich firm w dziedzinie automatyki kolejowej, a także specjaliści naukowo-dydaktyczni Zespołu Sterowania Ruchem Kolejowym Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

W konferencji uczestniczyło wiele osób związanych z problematyką interfejsów. Byli to przedstawiciele środowiska akademickiego, producenci urządzeń srk (Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., Thales Polska Spółka z o.o., Bombardier Transportation (Rail Engineering) Polska Sp. z o.o., Zakłady Automatyki KOMBUD SA, Siemens Sp. z o.o., Rail-Mil Computers sp. z o.o., Scheidt & Bachmann Polska sp. z o.o.), przedstawiciele Zarządcy Infrastruktury PKP PLK SA, jednostek certyfikujących, Urzędu Transportu Kolejowego oraz inni, poszukujący odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące interfejsów, wymieniający się doświadczeniami w projektowaniu i implementacji rozwiązań wykorzystujących interfejsy, a także zainteresowani zmianami w regulacjach wewnętrznych głównego Zarządcy w kraju oraz na poziomie regulatora runku i samego ustawodawcy.

Podczas konferencji omówiono doświadczenia i problemy związane z realizacją inwestycji w odniesieniu do interfejsów oraz powiązań. Nie pominięto również kwestii ich projektowania. Istotnym zagadnieniem podczas konferencji był interfejs uniwersalny oraz potrzeba standaryzacji interfejsów. Omówiono także trendy panujące na kolejach zagranicą w rozpatrywanym zakresie, zróżnicowane zastosowanie pojęcia interfejsu oraz badania i zasady certyfikacji interfejsów w świetle obowiązujących regulacji prawnych.