Pasażer

ŁKA z wysoką oceną pasażerów

Łódzka Kolej Aglomeracyjnej jest coraz lepiej oceniana przez pasażerów – wynika z ostatniego badania satysfakcji klienta.

Spółka w dziesięciostopniowej skali uzyskała ogólną ocenę 8,05. To wzrost w porównaniu do poprzedniego badania przeprowadzonego jesienią 2016 roku. Podróżni najbardziej doceniają komfort w pociągu, dostępność biletów oraz jakość oferowanej usługi. Opinie pasażerów są kluczowe dla budowania oferty Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Dlatego Spółka cyklicznie, dwa razy w roku przeprowadza badania satysfakcji klientów.

Ostatnie zrealizowane zostało w maju na próbie 2000 osób. Respondenci poproszeni zostali o wypełnienie krótkiej ankiety podzielonej na sześć bloków pytań.

Wyniki badania kształtują się następująco:
• Jakość informacji na temat podróży- 7,89; Ocena obejmuje informację przekazywaną przez kierowników pociągów, infolinię, kanały internetowe jak również wizualną, znajdującą się w pojazdach i podawaną na dworcach. Respondenci najwyżej ocenili kontakt bezpośredni z drużyną pociągową.
• Dostępność informacji na temat podróży- 7,58; Analizie poddano dostępność informacji o rozkładzie jazdy, cenach biletów i taryfie, możliwości przewozu rowerów, opóźnieniach i remontach infrastruktury. Jak wynika z badania ankietowani nie mieli problemu z dostępem do rozkładów jazdy, trudniej uzyskać im informację o prowadzonych pracach torowych.
• Dostępność biletów- 8,29; Oceniano zarówno liczbę kanałów dystrybucji jak i łatwość zakupu biletów. W obu kwestiach ponad 80% badanych było bardzo zadowolonych.
• Realizacja usługi- 8,26; Najwyżej oceniona została praca kierowników i konduktorów pociągów. 91% było bardzo zadowolonych z punktualności, 89%, czasu podróży (wzrost o 0,36 w porównaniu do poprzedniego badania). Podróżni wskazywali na konieczność zwiększenia częstotliwości połączeń.
• Komfort w pociągu- 8,73; Najwyżej oceniony został stan techniczny taboru- 9,09. 95% respondentów jest bardzo zadowolonych z czystości i czuje się w pociągach bezpiecznie. Wysoko oceniona została także jakość powietrza/ klimatyzacja i poziom hałasu. Respondenci wskazywali na rosnące napełnienia pociągów i coraz częstsze przypadki braku miejsc siedzących – na co odpowiedzią jest zakup nowego, bardziej pojemnego taboru w ramach projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II”.
• Stacje i przystanki kolejowe- 7,56; Najwyżej oceniona została liczba stacji i przystanków, łatwość dotarcia, poziom bezpieczeństwa i czystość. Respondenci wskazali na potrzebę większej integracji rozkładów jazdy komunikacji publicznej z rozkładami jazdy pociągów. Tegoroczne badanie pokazuje wzrost satysfakcji podróżnych jakością oferowanych przez Spółkę przewozów.

Wynik ten jest wyższy o 0,08 w porównaniu do poprzedniego badania przeprowadzonego jesienią 2016 r. (wynik 7,97).

RK

Materiał ukazał się w Raporcie Kolejowym 4/2017

Dodaj komentarz