Pasażer

ŁKA z wysoką oceną pasażerów

Łódzka Kolej Aglomeracyjnej jest coraz lepiej oceniana przez pasażerów – wynika z ostatniego badania satysfakcji klienta.

Spółka w dziesięciostopniowej skali uzyskała ogólną ocenę 8,05. To wzrost w porównaniu do poprzedniego badania przeprowadzonego jesienią 2016 roku. Podróżni najbardziej doceniają komfort w pociągu, dostępność biletów oraz jakość oferowanej usługi. Opinie pasażerów są kluczowe dla budowania oferty Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Dlatego Spółka cyklicznie, dwa razy w roku przeprowadza badania satysfakcji klientów.

Ostatnie zrealizowane zostało w maju na próbie 2000 osób. Respondenci poproszeni zostali o wypełnienie krótkiej ankiety podzielonej na sześć bloków pytań.

Czytaj dalej >