Aktualności

Wizyta delegacji ze Szwajcarii w siedzibie WKD

W dniu 8 sierpnia 2017 r. Warszawska Kolej Dojazdowa gościła delegację Wspólnoty Potomków Polskich Żołnierzy internowanych
w Szwajcarii podczas II wojny światowej.

Wizyta została zorganizowana przy współudziale Biura Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Polsce (Swiss Contribution Office) – podmiotu pełniącego w Polsce rolę instytucji zarządzającej ww. Programem. Celem wizyty było zapoznanie się z rezultatami projektów zrealizowanych przy współudziale środków szwajcarskich oraz zaprezentowanie, w jaki sposób projekty te przyczyniają się do rozwoju nie tylko danego podmiotu, ale także regionu i kraju. W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy spółka WKD zrealizowała szereg przedsięwzięć inwestycyjnych, z rezultatami których przybyli goście mogli osobiście się zapoznać. Projekt WKD nie był jedynym wizytowanym podczas podróży szwajcarskiej delegacji do Polski, która miała również możliwość odwiedzenia miejsc realizacji przedsięwzięć z innych regionów kraju.