Aktualności

Łącząc Europę: 1 mld euro na transport

Komisja Europejska przedstawiła propozycję podziału środków budżetowych w ramach III konkursu „Łącząc Europę” (Connecting Europe FacilityCEF). Polska ma otrzymać 826,5 mln euro dla dziesięciu projektów transportowych, łączna wartość inwestycji wyniesie ok. 1 mld euro. – Biorąc pod uwagę obecną propozycję oraz wyniki poprzednich dwóch konkursów, Polska wykorzysta wszystkie środki udostępnione w polskiej kopercie narodowej w ramach CEF, czyli 4,14 mld euro. Konsumujemy zatem blisko 20 proc. całego budżetu tego Instrumentu przeznaczonego dla państw UE – zauważył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Dodatkowo Polska otrzyma środki początkowo zarezerwowane w kopertach innych krajów kohezyjnych (podział tych środków na koperty narodowe obowiązywał do końca 2016 r.). Wszystkie cztery projekty, które dostały rekomendację do dofinansowania w ramach puli kohezyjnej, zostały zgłoszone do konkursu przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Polski zarządca infrastruktury jest największym beneficjentem środków CEF w Unii Europejskiej. Projekty PLK to:
• Prace na linii E75 na odcinku BiałystokSuwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I – odcinek BiałystokEłk,
• Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T,
• Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie,
• Prace na linii kolejowej E65 na odcinku BędzinKatowiceTychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice.
• W puli ogólnej projektów polskich znalazła się jeszcze dwie inwestycje związane z transportem szynowym:
Modernizacja akustyczna wagonów towarowych w celu dostosowania ich do wymogów funkcjonalnych i systemowych (PKP CARGO),
• Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie (Gmina Miejska Kraków).

Zgodnie z wynikami III konkursu CEF Komisja Europejska rekomenduje do wsparcia projekty wdrażające transport zrównoważony – przede wszystkim projekty kolejowe, projekty dotyczące paliw alternatywnych oraz projekty związane z ekologicznym transportem miejskim.

LS

Materiał ukazał się w Raporcie Kolejowym 4/2017

Dodaj komentarz