Aktualności

Łącząc Europę: 1 mld euro na transport

Komisja Europejska przedstawiła propozycję podziału środków budżetowych w ramach III konkursu „Łącząc Europę” (Connecting Europe FacilityCEF). Polska ma otrzymać 826,5 mln euro dla dziesięciu projektów transportowych, łączna wartość inwestycji wyniesie ok. 1 mld euro. – Biorąc pod uwagę obecną propozycję oraz wyniki poprzednich dwóch konkursów, Polska wykorzysta wszystkie środki udostępnione w polskiej kopercie narodowej w ramach CEF, czyli 4,14 mld euro. Konsumujemy zatem blisko 20 proc. całego budżetu tego Instrumentu przeznaczonego dla państw UE – zauważył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Dodatkowo Polska otrzyma środki początkowo zarezerwowane w kopertach innych krajów kohezyjnych (podział tych środków na koperty narodowe obowiązywał do końca 2016 r.). Wszystkie cztery projekty, które dostały rekomendację do dofinansowania w ramach puli kohezyjnej, zostały zgłoszone do konkursu przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA.