Aktualności Inwestycje

Woj. kujawsko-pomorskie planuje budowę sieci KDP

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie, na którym zjawili się parlamentarzyści, samorządowcy, eksperci i przedstawiciele środowisk biznesowych. Celem dyskusji było omówienie sieci kolei dużych prędkości (KDP) budowanej w Polsce w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Centralny Port Komunikacyjny, którego budowa jest obecnie w zaawansowanym stadium, ma stać się kluczowym hubem komunikacyjnym między Warszawą a Łodzią, łącząc transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na powierzchni 3 tysięcy hektarów, oddalonej o 37 kilometrów na zachód od stolicy, zostanie wzniesiony port lotniczy, który początkowo będzie obsługiwał 40 milionów pasażerów rocznie.

W ramach inwestycji kolejowej planowana jest budowa 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. Każda z tych szprych składać się będzie z nowych linii o standardzie dużych prędkości oraz zmodernizowanych elementów istniejącej infrastruktury kolejowej. Docelowo, planuje się wybudować prawie 2 tysiące kilometrów nowych torów.

Realizacja tego projektu wprowadzi trwałe zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej kraju, a także przełoży się na konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną różnych regionów i ośrodków.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele samorządu województwa, takimi jak przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska, wiceprzewodniczący sejmiku Łukasz Krupa, członek zarządu województwa Sławomir Kopyść oraz radni województwa Stanisław Pawlak, Roman Jasiakiewicz, Jacek Chmarzyński i Tadeusz Pogoda.

Już wcześniej, podczas spotkania w Toruniu 17 maja, uczestnicy, w tym samorządowcy i eksperci, wyrazili stanowisko, w którym postulowali, że województwo kujawsko-pomorskie, podobnie jak pozostałe polskie regiony, powinno skorzystać z korzyści wynikających z tej inwestycji. Oznaczałoby to przede wszystkim budowę linii kolejowej Bydgoszcz-Toruń-Włocławek w najwyższych standardach. Podobne stanowisko, apelujące o korzystne zmiany w koncepcji sieci kolei dużych prędkości dla Kujaw i Pomorza sejmik województwa zaakceptował w czerwcu.

Dodaj komentarz