Inwestycje Przetargi Raport z Polski Wydarzenia

CPK ogłasza przetargi na budowlane prace przygotowawcze dla KDP

Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła przetargi na prace przygotowawcze dla projektowanych pierwszych odcinków Kolei Dużych Prędkości. Dotyczą one odcinków Warszawa – CPK – Łódź oraz Łódź – Sieradz – Wrocław. Spółka planuje podpisać umowy ramowe z 75 wykonawcami.

Railway train going over the railway bridge

Prace przygotowawcze dotyczą m.in. rozbiórki, wycinki, a także prac archeologicznych i geologicznych. Termin ich realizacji to osiem lat. Obejmą łącznie 340 km tras kolejowych, na których pociągi rozpędzą się do 250 km/h.

CPK ogłosiło przetargi w trzech obszarach:

  • robót rozbiórkowych wraz z pracami towarzyszącymi (m.in. zgłoszenia wykonania w oparciu o projekty, uzyskania zgód administracyjnych, a także geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej);
  • rozpoznania podłoża budowlanego wraz z opisem metodyki badań gruntowych i modelem geologicznym;
  • wycinki drzew i krzewów oraz prac porządkowych, m.in. karczowania karpin, a także frezowania pni wraz z zagospodarowaniem biomasy.

– Pierwsze roboty w ramach zawartych umów ramowych powinny rozpocząć się zgodnie z harmonogramem już w tym roku. Najpierw dla szprychy nr 9 na odcinku WarszawaCPKŁódź, z którego pasażerowie mają zacząć korzystać w 2028 r. wraz z uruchomieniem I etapu lotniska. Liczymy na wyłonienie w przetargach doświadczonych wykonawców, którzy sprawnie przygotują teren budowy dla linii kolejowych –mówi Marek Langer, Dyrektor Biura Realizacji Podprogramu Kolejowego CPK.

 

Pierwszy przetarg

W ramach tego przetargu CPK podpisze umowę z 30 wykonawcami (15 wykonawców na odcinek). Oferty składać można do 23 czerwca. Przetarg na realizację prac rozbiórkowych ogłoszono w SmartPZP.

Drugi i trzeci przetarg

Dwa następne przetargi – na rozpoznanie geologiczne i wycinki drzew – zostaną ogłoszone w ciągu najbliższych dni. Powinny wyłonić odpowiednio: 15 i 30 oferentów. Zakładana maksymalna wartość tych trzech kontraktów to łącznie ok. 280 mln zł netto.

Czwarty przetarg

Postępowanie to obejmie nadzór archeologiczny na odcinku WarszawaŁódź i ŁódźWrocław.

Podczas wyboru podmiotów z którymi spółka CPK podpisze umowy ramowe, kluczowym kryterium będą doświadczenie i kwalifikacje oferentów. Wykonawcy poszczególnych zadań będą potem wybierani spośród zakwalifikowanych firm na podstawie ceny w postępowaniach cząstkowych.

Warianty inwestorskie CPK

Spółka CPK ma już wybrane warianty inwestorskie, czyli preferowane przebiegi, dla pięciu odcinków KDP: 140 km między Warszawą, CPK i Łodzią, 200 km między Łodzią, Sieradzem i Wrocławiem (dla obu tych tras trwa już zaawansowane projektowanie), 155 km między Sieradzem i Poznaniem, 40 km na Podkarpaciu (z Łętowni do Rzeszowa) i 70 km na Śląsku (między Katowicami i czeską Ostrawą).

Łącznie studia wykonalności są gotowe albo opracowywane dla ponad 1500 km z 2000 km planowanych kolejowych szprych CPK.

Dodaj komentarz