Pasażer Raport z Polski Wydarzenia

Unieważniony przetarg na przewozy w kujawsko-pomorskim

Krajowa Izba Odwoławcza, na skutek złożenia odwołania przez przewoźników kolejowych Polregio i Arriva, nakazała unieważnienie przetargu ogłoszonego pod koniec 2021 roku. Jego celem było wyłonienie operatorów, którzy zapewnią obsługę przewozów pasażerskich do roku 2030.

Fot. Polregio
Fot. Polregio

Przetarg organizowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Piotra Całbeckiego, wzbudzał sporo kontrowersji jeszcze przed jego ogłoszeniem. A to z powodu przede wszystkim znacznych opóźnień w wydaniu stosownej informacji przetargowej, jak i pomysłu na powołanie samorządowego operatora kolejowego. Ostatecznie Przetarg ogłoszono we wrześniu, pozostawiając zainteresowanym podmiotom bardzo mało czasu na przygotowanie ofert. W treści znalazły się także znaczące błędy merytoryczne. Z tych powodów dotychczasowi przewoźnicy zdecydowali się na złożenie wniosków do Krajowej Izby Odwoławczej.