Analizy

Rok 2019 należał do przewozów pasażerskich

Rok 2019 należał do przewozów pasażerskich, w których odnotowano ponad 8 proc. wzrost liczby podróżnych – wynika ze „Sprawozdania z funkcjonowania runku transportu kolejowego w 2019 r.”, opublikowanego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Miniony rok był dobry również dla przewozów intermodalnych, w których przewieziona masa wzrosła o ponad 10 proc.

Aż 335,9 mln pasażerów skorzystało w roku 2019 z usług kolei. To najlepszy wynik w XXI w. Jak informuje UTK, prawie wszyscy przewoźnicy odnotowali wzrost liczby pasażerów. Największym zainteresowaniem cieszyły się pociągi POLREGIO, z których skorzystało 89 mln osób.

Rok 2019 był również okresem rozwoju alternatywnych form sprzedaży biletów. Pasażerowie co raz częściej korzystają z nowoczesnych rozwiązań w trakcie podróży, dlatego chętnie kupują bilety online lub w automatach biletowych.

Miniony rok wysoko plasuje się pod względem inwestycji. Spółka PKP PLK w ramach Planu Inwestycyjnego przyjęła do realizacji ponad 220 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości około 10 mld PLN. Dzięki prowadzonym pracom udało się zmodernizować lub zbudować blisko 2 tys. km torów, ponad 700 przejazdów oraz blisko 150 wiaduktów. Efektem jest poprawa komfortu podróży, bezpieczeństwo na torach i przejazdach oraz zwiększenie konkurencyjności przewozów towarowych m.in. poprzez wzrost średnich prędkość pociągów.

W 2019 r. w transporcie towarów szczególnie uwagę zwraca dynamiczny rozwój przewozów intermodalnych, w ramach których przewieziono 19,5 mln ton. Na polskim rynku pojawiły się nowe podmioty oferujące transport towarów. Oba wskaźniki są sygnałem o dużym potencjale tego biznesu.

– Ubiegły rok dla kolei był bardzo udany. Przede wszystkim widać stale rosnącą popularność kolei wśród pasażerów. Istotny jest także rozwój przewozów intermodalnych, które w mojej opinii są przyszłością tej branży. Wszystkie te dobre wyniki nie byłyby możliwe bez inwestycji zarówno w infrastrukturę, jak i tabor. Tylko dzięki stałemu rozwojowi kolej może sprostać oczekiwaniom pasażerów i kontrahentów – ocenia dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Już widzimy, że wzrostowy trend został w tym roku zatrzymany przez epidemię koronawirusa. Najsilniej kryzys odczuli przewoźnicy pasażerscy, trochę lepiej sytuacja wygląda w przewozie towarów – dodaje Ignacy Góra.

 

W opublikowanym dokumencie znajdują się informacje dotyczące całego rynku kolejowego w Polsce. Sprawozdanie zawiera szczegółowe dane i analizy przewozów pasażerskich i towarowych, infrastruktury i taboru kolejowego. Po raz pierwszy osobny rozdział poświęcony został mocno rozwijającym się przewozom intermodalnym. Zawarte w opracowaniu dane pozwalają na prześledzenie trendów i zmian zachodzącym na polskiej kolei.

Raport powstał w oparciu o dane przekazywane UTK przez podmioty rynku kolejowego i stanowi uzupełnienie oraz poszerzenie bieżących statystyk, analiz i publikacji Urzędu Transportu Kolejowego.

Dodaj komentarz