Tramwaje

Poznań: w tramwajach bezpieczniej i nowocześniej 

MPK Poznań wyposażyło 50 tramwajów i 37 autobusów w urządzenia pozwalające na przekazywanie obrazu z pojazdów w czasie rzeczywistym do Centrali Nadzoru Ruchu. Dzięki temu rozwiązaniu po wciśnięciu przez prowadzącego pojazd przycisku alarmowego możliwy będzie natychmiastowy podgląd sytuacji i podjęcie właściwej reakcji w sytuacji zagrożenia.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa motorniczych, kierowców i pasażerów, tramwaje oraz autobusy MPK Poznań wyposażone są w system antynapadowy, który pozwala na szybkie przesłanie do Centrali Nadzoru Ruchu informacji o zagrożeniu. Wystarczy, aby w przypadku niebezpieczeństwa motorniczy czy kierowca wcisnął przycisk alarmowy, a sygnał o zagrożeniu wraz z lokalizacją zostanie wysłany.

System przez cały czas jest udoskonalany. Teraz MPK Poznań zdecydowało się uruchomić monitoring on-line w 87 pojazdach. Oznacza to, że w przypadku zagrożenia Centrala Nadzoru Ruchu może uzyskać połączenie z pojazdem i na bieżąco obserwować wszystko to, co „widzą” kamery.

Prezes Zarządu MPK Poznań Wojciech Tulibacki powiedział, że:

– To kolejny element starań o poprawę bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej, przy czym mowa tu zarówno o bezpieczeństwie prowadzących pojazdy, jak i pasażerów. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, w wybranych pojazdach możliwy jest obecnie zdalny podgląd obrazu z kamer rozmieszczonych w pojeździe, co pozwala na obserwację tego, co dzieje się w tramwaju czy autobusie, ocenę tej sytuacji i podjęcie odpowiednich kroków.

 

Dyżurny Centrali Nadzoru Ruchu, łącząc się on-line z pojazdem, może śledzić rozwój wypadków – w razie konieczności powiadamia odpowiednie służby i może na bieżąco przekazywać informacje na temat przebiegu zdarzenia. W dalszej kolejności nagrany materiał pozwala na wyjaśnienie konfliktowych sytuacji, może również stanowić materiał dowodowy w prowadzonych sprawach.

Dalszą rozbudowę system monitoringu on-line, poznańskie MPK uzależnia od swoich możliwości finansowych.

W 2018 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe dotyczące poczucia bezpieczeństwa osób korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM w Poznaniu.

Zdecydowana większość osób biorących udział w badaniu stwierdziła, iż korzystanie z komunikacji w Poznaniu jest bezpieczne. Główne źródło zagrożeń (zaobserwowanych lub doświadczonych przez ankietowanych) to uciążliwość współpasażerów, polegająca na zwiększonej agresji czy wybrykach chuligańskich.

Opinie respondentów znalazły odbicie w działaniach podejmowanych przez MPK Poznań, ponieważ wskazali oni, że największy wpływ na poczucie bezpieczeństwa ma i w przyszłości mógłby mieć m.in.: rozbudowany system monitoringu w pojazdach i na przystankach, pomoc uzyskana od kierującego pojazdem czy szybka interwencja służb.

Dodaj komentarz