Raport z Polski Wydarzenia

Jubileusz 70-lecia spółki z Grupy PKP CARGO

Grupa PKP CARGO INTERNATIONAL jest czołowym operatorem logistycznym w Europie, świadczącym usługi w zakresie towarowych przewozów kolejowych. Spółka, pod obecną nazwą wchodząca w skład Grupy PKP CARGO, obchodzi w tym roku okrągłą rocznicę powstania. Jednak od czego zaczęła budować swój potencjał?

Dokładnie 1 stycznia 1952 r., dekretem czechosłowackiego Ministerstwa Paliw i Energetyki, zostało założone przedsiębiorstwo Ostravskokarvinský revír, doprava (OKR – Doprava). Celem przedsięwzięcia było zapewnienie zarządzania oraz konserwacji regionalnych linii kolejowych, a w szczególności wykonywanie przewozów kolejowych na Linii Górniczej. Kolejnymi czynnościami, nierozłącznie związanymi z kolejnictwem, były naprawy i konserwacja regionalnych linii kolejowych zagłębia. W roku 1955 do transportu kolejowego dołączył też towarowy transport samochodowy.