Raport z Polski Wydarzenia

Jubileusz 70-lecia spółki z Grupy PKP CARGO

Grupa PKP CARGO INTERNATIONAL jest czołowym operatorem logistycznym w Europie, świadczącym usługi w zakresie towarowych przewozów kolejowych. Spółka, pod obecną nazwą wchodząca w skład Grupy PKP CARGO, obchodzi w tym roku okrągłą rocznicę powstania. Jednak od czego zaczęła budować swój potencjał?

Dokładnie 1 stycznia 1952 r., dekretem czechosłowackiego Ministerstwa Paliw i Energetyki, zostało założone przedsiębiorstwo Ostravskokarvinský revír, doprava (OKR – Doprava). Celem przedsięwzięcia było zapewnienie zarządzania oraz konserwacji regionalnych linii kolejowych, a w szczególności wykonywanie przewozów kolejowych na Linii Górniczej. Kolejnymi czynnościami, nierozłącznie związanymi z kolejnictwem, były naprawy i konserwacja regionalnych linii kolejowych zagłębia. W roku 1955 do transportu kolejowego dołączył też towarowy transport samochodowy.

Na skutek prywatyzacji w styczniu 1994 powstała spółka OKD, Doprava, która kontynuowała tradycje przewozów na Linii Górniczej. Rok później spółka uzyskała licencję na wykonywanie przewozów kolejowych na krajowych liniach kolejowych. Mogła w ten sposób realizować transporty również poza terenem Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego.

Pierwszy transgraniczny przejazd Czechy – Polska

W 2004 r. odbył się pierwszy transgraniczny przejazd pociągu z Czech do Polski. Trzy lata później spółka uruchomiła kontenerowy terminal w Paskowie. Jest on jednym z kluczowym punktów tranzytowych w ramach intermodalnych przewozów w Europie.

Spółka kontynuowała swoje działania na szczeblu europejskim. W 2007 r. stała się członkiem międzynarodowej Grupy New World Resources Transportation z siedzibą w Amsterdamie. Kolejnymi krokami była też akwizycja spółki VIAMONT Cargo w roku 2008, a o rok później zakup firmy OKD, Rekultivace, która została przemianowana na AWT Rekultivace i do dziś nadal działa w Grupie pod tą nazwą.

W roku 2010 doszło do zmiany nazwy spółki z OKD, Doprava na Advanced World Transport, a cała organizacja zaczęła działać pod nową nazwą Grupa AWT.

– Grupa PKP CARGO INTERNATIONAL ma swoje początki w tradycyjnych i powszechnie uznanych spółkach, dzięki którym dysponuje rozległym know-how, opartym o 70 lat doświadczeń i zaufanie swoich klientów. W ubiegłych dekadach spółki te były nie tylko częścią istotnych zmian w transporcie towarowym, ale bardzo często i ich motorem – zarówno, kiedy chodziło o budowanie i rozwój nowoczesnych bocznic kolejowych, jak i o wykonywanie transportu kombinowanego. Największym skarbem i kapitałem spółki byli i są nasi pracownicy, którzy stoją za wszystkimi sukcesami, które stały się naszym udziałem w czasie naszej bogatej historii – powiedział Dariusz Seliga, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. i PKP CARGO INTERNATIONAL.

 

Rok 2015

Najbardziej istotnym dla nas rokiem był 2015, kiedy to Advanced World Transport stała się członkiem Grupy PKP CARGO. W roku 2019 doszło do zmiany nazwy spółki z AWT na PKP CARGO INTERNATIONAL. Nowa wspólna nazwa wszystkich spółek Grupy ma lepiej oddawać charakter ich działalności na rynku międzynarodowym. Ma także wskazywać na ścisłe połączenie z Grupą PKP CARGO.

Dodaj komentarz