Personalia Przewozy towarowe

PKP Cargo wybrało nowego prezesa

Spółka poinformowała, że Dariusz Seliga został w środę powołany na stanowisko prezesa PKP Cargo.

Dariusz Seliga
Dariusz Seliga

PKP Cargo oznajmiało, że Rada Nadzorcza spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, z dniem 13.04 br. powołała na stanowisko prezesa zarządu firmy Dariusza Seligę. W skład zarządu powołano też Zenona Kozendrę, powierzając mu funkcję członka zarządu – przedstawiciela pracowników PKP CARGO S.A. Skład zarządu uzupełnia Marek Olkiewicz jako Członek Zarządu ds. Operacyjnych,

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami zarówno Dariusz Seliga jak i Zenon Kozendra nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec spółki. Nie uczestniczą również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz żaden z nich nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Dariusz Seliga jest absolwentem Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Obrony Narodowej oraz podyplomowych studiów menadżerskich Executive MBA Sektora Kolejowego. Ukończył też czteroletnie studia doktoranckie na Akademii Obrony Narodowej.

Od 2004 roku Seliga pracował w administracji samorządu warszawskiego na stanowisku pełnomocnika Prezydenta Miasta. W 2005 roku został burmistrzem dzielnicy Włochy, a następnie posłem na Sejm RP V,VI i VII kadencji. Przypomniano, że w 2016 roku objął stanowisko prezesa PKP CARGO CONNECT, spółki należącej do Grupy PKP CARGO. A od 2019 roku Seliga związał się ze spółką PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. (czeska spółka należąca do PKP CARGO S.A.) początkowo jako członek zarządu, a od 2021 roku do 13.04 br. jako prezes zarządu.

Dodaj komentarz