Tabor

“Szybka ścieżka OZE w transporcie”. W puli konkursu 200 mln zł

Pociąg hybrydowy Newagu zaprezentowany na Trako 2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Szybka ścieżka OZE w transporcie”, skierowany do podmiotów realizujących projekty badawczo-rozwojowe w zakresie odnawialnych źródeł energii w transporcie. W budżecie jest 200 mln zł.

Celem konkursu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie uzyskać można na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz przedwdrożeniowych.

– W tym konkursie możemy dofinansować projekty, których miejsca realizacji znajdują się w regionach słabiej rozwiniętych, tj. wszystkich województwach z wyjątkiem województwa mazowieckiego – informują organizatorzy. – Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców oraz konsorcjów, także z udziałem jednostek naukowych. W przypadku konsorcjum – żaden z konsorcjantów nie może realizować projektu na terenie województwa mazowieckiego. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

 

Minimalna wartość projektu realizowanego przez jedną firmę z sektora MŚP to milion złotych. W pozostałych przypadkach to dwukrotność tej kwoty

Wnioski składać można od 30 kwietnia do 10 lipca. Każdy będzie weryfikowany formalnie, a następnie oceniony zgodnie z kryteriami, które dopuszczają szeroki zakres poprawy projektu w trakcie oceny.

– Poprawa wniosku, w przeciwieństwie do konkursów ogłaszanych w ciągu ostatniego roku, będzie miała miejsce po spotkaniu panelu z wnioskodawcą, a nie przed – dodają twórcy konkursu.

 

Więcej informacji w zakładce: Programy → Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Konkurs 4/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka „OZE w transporcie”

Wodór napędzi kolej?

Dodaj komentarz