Analizy

Wodór napędzi kolej?

Pociąg wodorowy Coradia iLint wozi już pasażerów w Niemczech, a testy na trasie ma przejść w Holandii. Brytyjskie pociągi po modernizacji mają spalać tylko wodór. W Polsce trwają prace badawczo-rozwojowe nad wodorowymi lokomotywami, które pociągną składy towarowe. Czy to alternatywne paliwo pozwoli zmienić transport kolejowy na zeroemisyjny?

Wyprodukowany przez Alstom zespół trakcyjny to pierwszy całkowicie bezemisyjny Pociąg pasażerski. W jego ogniwach paliwowych wodór przekształcany jest w energię elektryczną, a produkt uboczny to woda, skroplona i pod postacią pary. Energia powstała podczas procesu hamowania magazynowana jest w akumulatorach. W ogniwach paliwowych wodór charakteryzuje się wysoką sprawnością spalania, brakiem wibracji i co szczególnie ważne niskim poziomem emisji hałasu. Za ten projekt spółka otrzymała w 2018 r. międzynarodową nagrodę GreenTec w kategorii Mobilność. Wyróżnienie to premiuje produkty, działania i osoby, wyróżniające się w kwestii ochrony środowiska. Innowacyjny Pociąg posiada podobne parametry, jak jego spalinowy odpowiednik Coradia Lint, mianowicie na jednym tankowaniu może przejechać do 1000 km, a jego prędkość maksymalna to 140 km/h.