Aktualności Inwestycje Tabor

PKP CARGO S.A. z nowymi lokomotywami

PKP CARGO S.A. zakończyło program zakupu nowoczesnych lokomotyw wielosystemowych oraz wagonów przeznaczonych do przewozów intermodalnych. Spółka otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych, co pozwoliło na wzbogacenie ich floty.

PKP Cargo inwestycja
Fot:PKP CARGO S.A.

W ramach programu, PKP CARGO zakupiło pięć elektrycznych lokomotyw wielosystemowych oraz 220 wagonów. Platformy do transportu kontenerów dostarczyło konsorcjum firm z Grupy Greenbrier, takich jak Wagony Świdnica i ASTRA RAIL Industries. Zakupiono wagony z serii Sggrss, które posiadają ładowność 80 stóp. Natomiast lokomotywy zostały wyprodukowane i dostarczone przez firmę Siemens. Cały tabor ten został specjalnie przystosowany do prowadzenia przewozów intermodalnych na arenie międzynarodowej.

Lokomotywy i wagony umożliwią nam wysyłanie pociągów intermodalnych z Polski do Niemiec, Austrii, Czech, czy też w kierunku Słowacji lub Węgier. W Polsce większość przewozów intermodalnych stanowią transporty tranzytowe i dlatego ta inwestycja znacznie poprawiła możliwości operacyjne naszej spółki – podkreśla Marek Olkiewicz, Członek Zarządu ds. operacyjnych PKP CARGO S.A. – Tym samym wzrosła konkurencyjność naszej spółki na rynku

międzynarodowych przewozów kolejowych, co ma ogromne znaczenie w kontekście rozwijania przewozów w obszarze Trójmorza. Ten kierunek jest zaś jednym z filarów strategii rozwoju PKP CARGO – dodaje Marek Olkiewicz.

Całkowita wartość zakupu lokomotyw i wagonów wyniosła około 243,5 mln zł. Z czego dofinansowanie z funduszy unijnych, na podstawie umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawartej w 2018 roku, przekroczyło kwotę 92 mln zł. PKP CARGO skorzystało z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w części dotyczącej rozwoju transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Dodaj komentarz