global Wydarzenia

Koleje Indyjskie wprowadziły system łączności radiowej Mobile Train Radio Communication

Lokalne pociągi w Bombaju mają być bezpieczniejsze i punktualne. Od 1 marca między Churchgate a Virar funkcjonuje system łączności radiowej Mobile Train Radio Communication.

System oparty na technologii Tetra jest pierwszym tego rodzaju rozwiązaniem w sieci kolei indyjskich. Na podmiejskim odcinku trasy kolejowej między miastem Churchgate i Virar, odgrywa istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa, a także zmniejszaniu opóźnień pociągów.

Kluczowe cechy systemu komunikacji radiowej systemu Tetra:

  • System zapewni bezproblemową komunikację między załogą pociągu a innymi pracownikami kolei
  • Przyspiesza czas uzyskania połączenia
  • System łączności radiowej pociągu oparty na technologii Tetra zapewni zwiększone bezpieczeństwo, a także zmniejszy opóźnienia pociągów

System Mobilnej łączności radiowej w pociągu (MTRC) jest dynamicznym i technologicznie awangardowym systemem opartym na technologii GSM-R i może odgrywać istotną rolę w zmniejszeniu liczby wypadków kolejowych poprzez wspomaganie skutecznej komunikacji.