Wydarzenia

PKP Polskie Linie Kolejowe oraz spółki zależne przekazały 2,25 mln zł dla Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe oraz spółki zależne: PPMT, ZRK–DOM i DOLKOM przekazały 2,25 mln zł dla Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na wsparcie walki z koronawirusem. Łącznie Grupa Kapitałowa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. skierowała 4 mln zł na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, środków zabezpieczenia sanitarnego oraz pilne potrzeby szpitali.

Przekazane pieniądze przeznaczone zostaną na adaptację laboratorium Instytutu dla potrzeb wykonywania badań związanych z koronawirusem oraz na doposażenie laboratorium w urządzenia i niezbędny sprzęt. Skuteczniejsza i bezpieczniejsza będzie walka z epidemią na Mazowszu.

–  Wsparcie  personelu medycznego pozostaje jednym z najważniejszych zadań, jakie  stoją  przed  odpowiedzialnymi  społecznie  spółkami skarbu państwa. Grupa  kapitałowa  PLK swoją działalnością potwierdza tę regułę. Wierzę, że pomoc  naszych  firm  pozwoli  szybciej  i  sprawniej  zwalczać  epidemię i wspomagać   partnerów   biznesowych  w  najtrudniejszym  dla  nich  czasie – powiedział Jacek Sasin, wicepremier, Minister Aktywów Państwowych.

 

Pomoc jest ważna dla służb medycznych

– Wsparcie otrzymane od Grupy Kapitałowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest niezwykle cenne, pozwoli na doposażenie utworzonego w Instytucie laboratorium wykonującego badania w kierunku SARS-CoV-2 w niezbędny sprzęt i testy, zabezpieczenie personelu medycznego w środki ochrony osobistej oraz wszelkie niezbędne działania w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Dzięki temu możliwe będzie bardziej skuteczne zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 – powiedział dr Kazimierz Hałaburda, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Instytut Hematologii i Transfuzjologii.

 

Łącznie 4 mln zł przeznaczają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz spółki z Grupy Kapitałowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., (DOLKOM Wrocław; PNUIK Kraków, ZRK – DOM Poznań; PPM-T Gdańsk) na rzecz wsparcia jednostek i instytucji służby zdrowia w walce z pandemią koronawirusa.

PKP PLK przekazują 4 mln zł na wsparcie służby zdrowia w walce z koronawirusem

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz spółki z Grupy Kapitałowej PLK według możliwości i potrzeb wspierają służby sanitarne, w tym kwotą ponad 2 mln zł Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Łącznie przeznaczyliśmy 4 mln zł na uzupełnienie sprzętu i aparatury służb medycznych. Chcemy, by wsparcie personelu medycznego, pomogło skuteczniej walczyć z pandemią koronawirusa –  powiedział  Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

W kwietniu Grupa Kapitałowa PLK przeznaczyła już na walkę z koronawirusem 1 mln zł dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Kwotę 750 tys. zł otrzymał Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup specjalistycznych urządzeń, usprawniających proces diagnostyki w kierunku koronawirusa oraz środków ochrony osobistej dla personelu medycznego.

W trudnym czasie epidemii PLK udostępniają 87 samochodów na potrzeby służby zdrowia.

Dodaj komentarz