Raport z Polski Tabor Wydarzenia

Pięć nowych pociągów sieciowych trafi do spółek grupy Kapitałowej PKP PLK

Grupa Kapitałowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zyska pięć nowoczesnych pociągów do prac przy sieci trakcyjnej. Umowy o wartości ok. 40 mln zł podpisały cztery spółki. Inwestycja pozwoli lepiej utrzymać linie i usprawnić przewozy koleją. Jest ona możliwa dzięki podwyższeniu kapitałów zakładowych spółek zależnych w wysokości 850 mln zł.

Pięć nowoczesnych pociągów sieciowych trafi do: Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o., Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o. oraz do Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o.

Jak poinformowała spółka PKP PLK, maszyny wykorzystywane będą podczas prac inwestycyjnych oraz w codziennej działalności m.in. przy naprawie i zabezpieczeniu sieci trakcyjnej. Lepsze utrzymanie infrastruktury kolejowej, to dla pasażerów bardziej punktualne podróże, a dla przewoźników towarowych sprawny i płynny przewóz ładunków.

Pociągi dostarczone zostaną do odbiorców w 2022 r. Do 2023 uzyskane zostaną zezwolenia uprawniające do eksploatacji pojazdów na sieci kolejowej w Polsce.

– Dzięki dokapitalizowaniu w wysokości 850 mln zł możliwe jest doposażenie spółek zależnych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w nowoczesny specjalistyczny sprzęt do prac w branży energetyki. Zwiększamy już posiadany potencjał, a to pozwoli na efektywniejsze zaangażowanie w proces inwestycyjny. Spółki rozszerzą także zakres usług – szczególnie w branży energetyki, w której pracują obecnie podmioty zewnętrzne – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.