Raport z Polski

PKP PLK przekazują 4 mln zł na wsparcie służby zdrowia w walce z koronawirusem

Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały 750 tys. zł dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, środków zabezpieczenia sanitarnego oraz na pilne potrzeby szpitali PLK zabezpieczyły 4 mln zł. Linie udostępniły także 76 samochodów do dyspozycji wojewodów na potrzeby służby zdrowia.

Dziś PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały 750 tys. zł, dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (NIZP – PZH). Dzięki temu Instytut zakupi urządzenia usprawniające proces diagnostyki w kierunku COVID-19.

– Środki przekazane przez Grupę Kapitałową PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. służą wsparciu służb medycznych, które walczą z pandemią koronawirusa. Kolejarze wiedzą co znaczy służba, a tym bardziej służba dla ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Wspieramy ten wysiłek i na urządzenia do badań diagnostycznych dla NIZP – PZH przekazaliśmy 750 tys. zł – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Dla Instytutu finansowe wsparcie to istotne korzyści w bieżących działaniach

– Wsparcie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. odciąży ekspertów w pracy diagnostycznej pod presją czasu. Środki przeznaczamy na doposażenie linii diagnostycznej do laboratoryjnych badań w kierunku COVID-19. Zostaną zakupione dwie automatyczne stacje pipetujące oraz dodatkowe wyposażenie niezbędne do przygotowania materiału do dalszych badań genetycznych identyfikujących RNA wirusa SARS-CoV-2 – mówi dr Grzegorz Juszczyk, dyrektor NIZP – PZH w Warszawie.