Raport z Polski

“Zwolnień nie będzie”. PKP TELKOL dementuje nieprawdziwe informacje

 

– Informacja, że PKP TELKOL zamierza zwolnić 678 pracowników jest całkowicie nieprawdziwa – zaznaczają przedstawiciele spółki, odnosząc się do publikacji internetowej na stronie OPZZ.

Według autorów postu (https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/zwalniaja), w polskich spółkach zaczęły się zwolnienia grupowe. Wśród wymienionych jest PKP TELKOL.

Mamy informacje od naszych organizacji, że zaczęły się zwolnienia. Przez epidemię koronawirusa tysiące osób już straciło pracę!!! I to nie koniec, bo kolejne miejsca pracy są zagrożone. Ponadto nie przedłuża się umów na czas określony, zaś pracownicy z pierwszej linii frontu nie dostaną w kwietniu pensji.

Zwolnienia grupowe

Otrzymaliśmy informacje o następujących zwolnieniach: PKP TELKOL sp. z o.o. – wypowiedzenia dla 678 pracowników […]

 

Do opublikowanej informacji odniósł się zarząd PKP TELKOL, dementując jej treść:

Od kilku miesięcy w PKP TELKOL toczy się dialog społeczny między Zarządem spółki a związkami zawodowymi w sprawie zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, który określa dodatkowe ponadkodeksowe świadczenia pracownicze w PKP TELKOL. W obecnej sytuacji spółka nie jest w stanie wypłacać świadczeń zapisanych w aktualnie obowiązującym ZUZP.

Procedura zmiany ZUZP została formalnie rozpoczęta 27 listopada 2019 r.Po zatwierdzeniu przez Właściciela Wstępnego Planu Restrukturyzacyjnego,co nastąpiło 20 lutego 2020 r., Zarząd Spółki przystąpił do rozmów z uprawnionymi przedstawicielami załogi reprezentowanymi przez związki zawodowe.

W ramach dialogu społecznego strony przedstawiły swoje stanowiska, została wymieniona korespondencja, odbyły się trzy spotkania w formie telekonferencji, kolejne spotkanie negocjacyjne zaplanowane jest na 7 kwietnia 2020 r. na godzinę 12:00.

Obie strony zgodziły się co do konieczności zmiany części zapisów ZUZP, z czego wynika potrzeba zmiany warunków pracy i płacy wszystkich pracowników PKP TELKOL. Dokonuje to się zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem pracy. Ta procedura została wszczęta wyłącznie w celu przeprowadzenia zgodnego z prawem dostosowania warunków umów o pracę w trybie wypowiedzeń zmieniających do sytuacji po zakończeniu obowiązywania wypowiedzianego ZUZP.

Intencją Zarządu Spółki jest rozwój firmy, poszerzanie zakresu jej działalności, a w perspektywie zwiększanie zatrudnienia. Należymy do Grupy PKP, a przedsiębiorstwa z Grupy są głównymi odbiorcami naszychusług. Ponadto PKP TELKOL figuruje w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w grupietransport podległej Ministrowi właściwemu ds. transportu, a zatem jej byt a tym samym miejsca pracy nie są zagrożone.  

Jesteśmy przekonani, że rozmowy prowadzone z przedstawicielami związków zawodowych doprowadzą do ustaleń, które pozwolą nam zakończyć możliwie szybko procedurę związaną ze zmianą ZUZP.

Dodaj komentarz