Analizy Pasażer Przewozy towarowe Wydarzenia

Wzrost liczby pasażerów i przewozu towarów. UTK podsumował marzec [RAPORT]

Kolej od pięciu miesięcy odnotowuje systematyczne wzrosty liczby pasażerów. W marcu na pokłady pociągów wsiadło 15,3 mln pasażerów – to o ponad 7 proc. więcej, niż w lutym, ale o 14 proc. mniej, niż w marcu ub. r. Wzrosty odnotowano w przewozie towarów. Poznajcie szczegóły raportu Urzędu Transportu Kolejowego.

Mimo systematycznego wzrostu, w marcu kolej odnotowała spadek w stosunku do roku poprzedniego, kiedy ograniczenia w przemieszczaniu się jeszcze w pełni nie obowiązywały.

W marcu 2021 koleją podróżowało 15,3 mln osób, co daje spadek o 14 proc. w porównaniu z marcem 2020 r.  Praca przewozowa osiągnęła wynik na poziomie 859,5 mln pasażerokilometrów i spadła w stosunku do poprzedniego roku o 11,5 proc.. Wzrosła z kolei praca eksploatacyjna. 14,8 mln pociągokilometrów oznacza wynik większy o 12,4 proc.. Średnia odległość przewozu pasażera w marcu to 56 km (wzrost o 3 proc.). Głównym czynnikiem powodującym te różnice jest zmniejszenie mobilności Polaków spowodowane pandemią koronawirusa. Pierwsza połowa marca 2020 r. charakteryzowała się jeszcze typowym ruchem pasażerskim.

Z miesiąca na miesiąc widoczny jest za to powolny powrót pasażerów do korzystania z oferty przewozowej kolei. 15,3 mln pasażerów w marcu to o 7,1 proc. więcej niż w lutym. Praca przewozowa, była wyższa o 0,9 proc. niż miesiąc wcześniej, a praca eksploatacyjna wzrosła o 9,1 proc.,. Średnia odległość przejazdu pasażera spadła o 4 km.

– W ubiegłym roku, z początkiem pandemii nastąpił znaczny odpływ pasażerów. Kolej musiała przystosować się do nowych realiów. Obecnie rynek przewozów pasażerskich systematycznie się odbudowuje. Marzec jest piątym miesiącem z rzędu ze wzrostem liczby podróżujących. Wzrasta także praca eksploatacyjna. Wynika to z działań przewoźników, którzy dostosowują swoją ofertę do potrzeb pasażerów poprzez uruchamianie większej liczby pociągów i tras. Z nadzieją należy patrzeć na kolejne miesiące, w których kolej ma szansę podźwignąć się po dotychczasowej trudnej sytuacji spowodowanej pandemią– podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

W pierwszym kwartale 2021 r. przewieziono ponad 43 mln osób. Wykonana praca przewozowa osiągnęła w tym okresie poziom 2,5 mld pasażerokilometrów, praca eksploatacyjna 43 mln pociągokilometrów, a średnia odległość przejazdu pasażera to 58 km. W stosunku do I kwartału 2020 r. oznacza to spadki odpowiednio o 41,6 proc., 42,7 proc., wzrost w przypadku pracy eksploatacyjnej o 0,1 proc. i spadek o 0,9 proc. w przypadku średniej odległości przejazdu.

PRZEWOZY TOWAROWE

21,3 mln przewiezionych koleją w marcu b.r. to wzrost na poziomie 10,5 proc. w porównaniu z marcem 2020 r. Praca przewozowa wyniosła 4,8 mld tonokilometrów (wzrost o 8,3 proc.), a praca eksploatacyjna – 7,1 mln pociągokilometrów (wzrost o 11,2 proc.). Średnia odległość osiągnęła 225 km – spadek o 4 km.

W marcu koleją zostało przewiezione natomiast najwięcej towarów spośród wszystkich miesięcy pierwszego kwartału 2021 r. 21,3 mln ton jest wynikiem o 19,4 proc. lepszym niż w lutym. Praca przewozowa wzrosła o 21,5 proc., a praca eksploatacyjna o 20,2 proc.. Średnia odległość przewozu 1 tony towaru spadła o 1,8 proc..

– Marzec był miesiącem, w którym widoczny był wzrost masy przewiezionych towarów w stosunku do ostatnich miesięcy. Przewieziona masa była również wyższa w porównaniu do niektórych miesięcy sprzed pandemii. Świadczy to o polepszającej się kondycji rynku i potencjale, jaki może jeszcze wykorzystać w kolejnych miesiącach – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK. – Na uwagę zasługuje również to, że w I kwartale 2021 r. pracę zaczęli wykonywać przewoźnicy, którzy do tej pory nie podjęli jeszcze działalności – dodaje Ignacy Góra.

 

Pierwszy kwartał dla przewozów towarowych zamknął się masą 56,7 mln przewiezionych ton, 12,8 mld tonokilometrów, 19,1 mln pociągokilometrów i 226 km długości średniego przejazdu. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r. to wzrost o 4,4 proc. dla masy towarów, o 2,9 proc. w przypadku pracy przewozowej, o 4,2 proc. dla pracy przewozowej i spadek o 1,3 proc. średniej odległości przewozu 1 tony towarów.