Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Iniekcja kompensacyjna skutecznie wsparła drążenie tunelu kolejowego w Łodzi

Łódzkie kamienice są bezpieczne. Soletanche Polska, wykonawca iniekcji kompensacyjnej – technologii, która wsparła przejście tarczy TBM Katarzyna podsumowuje zakończony pierwszy odcinek prac, w którym zaprojektowany tunel biegnie w świetle istniejących historycznych zabudowań Łodzi. Wojciech Walczak, project manager z ramienia wykonawcy fundamentowania specjalistycznego opowiada na czym polega technologia, jak przebiegały prace przy pierwszej fazie przejścia tarczy pod budynkami mieszkalnymi i dlaczego Łodzianie mogą spać spokojnie.

Iniekcja kompensacyjna w Polsce nie jest zbyt często stosowaną technologią. Podziemne tunele projektowane są w taki sposób, aby przechodziły pod istniejącymi ulicami. Z rzadka projektowane są pod zabudowaniami. Wynika to z faktu, że przejście TBM pod terenem ścisłej zabudowy miejskiej wymaga większego wsparcia ze strony geotechników, którzy czuwają nad tym, aby obiekty te pozostały nienaruszone.

Iniekcja kompensacyjna stosowana jest do stabilizacji i zmniejszenia osiadań konstrukcji, które znajdują się bezpośrednio nad realizowanym tunelem. Technologia polega na wstrzykiwaniu zaczynu cementowego – iniekcji – w podłoże w celu wypełnienia pustych przestrzeni i ubytków gruntu rodzimego. Aby móc realizować iniekcję w czasie rzeczywistym, należy się do niej uprzednio przygotować.

Wykonawca trzyma rękę na pulsie 24 godziny na dobę

Iniekcja kompensacyjna wykonywana jest metoda obserwacyjną. Oznacza to, że kompensacja  wykonywana jest w oparciu o przemieszczenia budynku zarejestrowane przez system ciągłego monitoringu geodezyjnego Realizacja kompensacji jest wykonywana w czasie rzeczywistym. Kontrola nad przeprowadzoną iniekcją jest sprawowana w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie GROUT IT®, w którego skład wchodzą m in. takie elementy jak:

  • SPHINX – projektowanie i zarządzanie parametrami iniekcji wraz z analizą rezultatów
  • SPICE – komputerowa kontrola pomp oraz automatyczny zapis danych.

Oznacza to, że praca musi być wykonywana w systemie zmianowym. Odpowiedzialny za zmianę kierownik robót ma za zadanie obserwowanie parametrów i natychmiastowe reagowanie. Komputerowa  kontrola pozwala na  obserwację parametrów w czasie rzeczywistym, kontrole ciśnienia oraz przygotowanie raportów dziennych. Dzięki temu osoba koordynująca iniekcją mając wgląd do danych pozwalających na kontrolę przemieszczeń, jeśli to konieczne, podejmuje decyzję o  rozpoczęciu iniekcji w danym obszarze wybierając konkretne żerdzie i manszety. To wszystko dzieje się w czasie fazy zwanej iniekcją aktywną wspierającej pracującą maszynę TBM. Zanim dojdzie do tej fazy prac musi zostać wykonanych szereg prac przygotowawczych.

Dobre przygotowanie i szczegółowe rozpoznanie to podstawa

Zważywszy na specyfikę prac, inikecje wykonywane są z tymczasowego szachtu znajdującego się w możliwie bliskim sąsiedztwie budynków podlegającym zabiegom wzmocnienia z uwzględnieniem kolizji z istniejącymi instalacjami podziemnymi. W przypadku pierwszego zakresu wzmocnienia wykonano dwa szachty. Jeden w sąsiedztwie przystanku Polesie, drugi w podwórku między ulicami Mielczarskiego i Legionów. Oba szachy wykonane są na planie koła w technologii palisady wraz z oczepem. W ramach tego zadania Soletanche wykonała również wykop do projektowej rzędnej oraz płytę denną.

Dodaj komentarz