global Inwestycje Wydarzenia

Duńscy architekci zmienią Dworzec Główny w Pradze [WIZUALIZACJE]

Duńska pracownia Henning Larsen Architects zwyciężyła w dialogu konkursowym na renowację terenu głównego dworca kolejowego w Pradze. Główną ideą projektu Šťastný Hlavák jest naturalne połączenie ogrodów Vrchlické, hali odpraw, nowego przystanku tramwajowego bezpośrednio przed dworcem i zabytkowego budynku Fanty. Proponowane rozwiązanie podkreśla wygląd całego obszaru, zrównoważony rozwój i mikromobilność.

Wizualizacja Dworca Głównego w Pradze
Wizualizacja Dworca Głównego w Pradze

W projekcie dominuje drewniana konstrukcja dachu, która łączy teren przydworcowego parku, nową halę odpraw i planowany przystanek tramwajowy.

Studio podzieliło przydworcowy park (Vrchlický sady) na trzy części:

  • strefę kulturalną,
  • „plac dworcowy”
  • strefę dodatkowych zajęć

Stworzona zostanie więc odpowiednia przestrzeń do organizacji wielu wydarzeń kulturano-społecznych, w tym jarmarków. Proponowane rozwiązania mają poprawić także przemieszczanie się pieszych i rowerzystów. Zgodnie z zamysłem, wykonawca wprowadzi rozwiązania dot. efektywnego gospodarowania wodami opadowymi.

Współpraca z zamawiającymi w ramach dialogu konkurencyjnego od początku do procesu projektowego przebiegała wzorcowo – mówi Jacob Kurek, dyrektor ds. rynku globalnego w firmie Henning Larsen. – Z dumą prezentujemy nową bramę miasta, która będzie ciepło witać mieszkańców i gości. Piękno zadania tkwi w jego holistycznym charakterze, który wymagał od nas połączenia poszczególnych obszarów w spójną całość. Staraliśmy się łączyć przestrzeń miejską z miejscami funkcjonalnymi. Stworzyliśmy projekt, który podkreśla walory budynku Fanta, hali odpraw i łączy je z naturą.

 

Nowy dworzec ma być nie tylko zrównoważonym i funkcjonalnym centrum mobilności, ale także częścią codziennego życia ludzi oraz miejscem spotkań.

– Cieszymy się, że możemy przyczynić się do rozwoju Pragi” – powiedział Jacob Kurek, dyrektor ds. rynku globalnego w firmie Henning Larsen.

 

Šťastný Hlavák architektonicznie i urbanistycznie rozwiązuje aktualne problemy obszaru dworcowego.

– Projekt pracowni Henning Larsen Architects precyzyjnie identyfikuje aktualne problemy całej okolicy i przynosi na nie odpowiedź – wyjaśnia Jaroslav Wertig, przewodniczący Komisji Oceniającej. – Komisja oceniająca była pod wrażeniem harmonii pomiędzy architekturą, urbanistyką, projektowaniem krajobrazu i transportem. Choć propozycja wydaje się dość radykalna, dobrze poradziła sobie z przestrzenią znajdującą się w praskim rezerwacie dziedzictwa kulturowego. Zachowuje historyczne elementy architektury, które dalej rozwija, licząc jednocześnie na renowację i rewitalizację przestrzeni przed budynkiem Fantu.

 

Komisja, która oceniała wniosek, zwróciła szczególną uwagę na różnorodność podejścia, a także kompleksowość rozwiązania dla całego obszaru. Projekt „otwiera” i doświetla halę odpraw oraz poprawia płynność ruchu pasażerskiego, co przygotowuje budynek na wzrost liczby pasażerów w przyszłości.

– Zwycięski projekt odpowiada na potrzebę modernizacji hali dworca głównego, jednocześnie w naturalny sposób łączy ją z przestrzenią parku i planowaną linią tramwajową, bezpośrednio przy budynku – komentuje planowane zmiany Jiří Svoboda, dyrektor generalny Zarządu Kolei. – To, co zrobiło na mnie największe wrażenie w tej propozycji, to wygodne połączenie z budynkiem Fant. Wierzę, że w ten sposób przywrócimy mu świetność.

 

Dodaj komentarz