Wydarzenia

Konferencja Koleje Samorządowe – szanse i zagrożenia

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała kolejną konferencję „Koleje Samorządowe – szanse i zagrożenia”.
Tym razem tematyka wydarzenia związana była z podnoszeniem konkurencyjności aglomeracyjnych i samorządowych usług kolejowych.

Organizatorzy konferencji, opierając się o zamierzenia Krajowej Polityki Miejskiej oraz Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023, które zakładają wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju zaproponowali dyskusję w kilku obszarach tematycznych: finansowo – ekonomicznym (finansowe aspekty zakupu i utrzymania taboru, unijna perspektywa budżetowa 2014-2020 – szansa dla samorządów, zaplecze techniczne kolei samorządowych), współpraca i integracja (ITS, integracja transportu aglomeracyjnego, zintegrowana informacja pasażerska, reklama jako nośnik informacji dla pasażera, współpraca służb bezpieczeństwa – działania antyterrorystyczne, współpraca przewoźników, zarządców infrastruktury kolejowej i przemysłu kolejowego, promocja transportu szynowego), bezpieczeństwo (aspekty prawne prowadzenia ruchu kolejowego, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych). Celem spotkania było natomiast wypracowanie standardów współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami aglomeracyjnego rynku kolejowego.

Otwarcia konferencji a zarazem krótkiego wprowadzenia w tematykę dokonał Adam Musiał, Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Przy okazji wręczył on także certyfikaty członkowskie dla nowo przyjętych firm:

BASEMENT Systems Poland Sp. z o.o., której podstawowym przedmiotem działalności jest tworzenie aplikacji i systemów informatycznych. Prowadzi ona także rozwój natywnych aplikacji mobilnych oraz jest autorem mobilnego systemu do inspekcji obchodowej.

EURO-BUD SA
Wykonującej usługi inżynierskie związane z przemysłem paliwowym i chemicznym, a w szczególności budową i modernizacją terminali przeładunkowych materiałów płynnych, baz magazynowych, zbiorników naziemnych wielkogabarytowych i in. Specjalizuje się ponadto w technologiach pokryć antykorozyjnych i chemoodpornych, a także opracowuje i dostarcza technologie ochrony gruntów w miejscach narażonych na wycieki substancji niebezpiecznych.

KOL-SYSTEM Cieżak Spółka Jawna
Profil działalności firmy związany jest z naprawą i serwisem taboru kolejowego na terenie całego kraju: przeglądy okresowe P1-P3, naprawy bieżące oraz awaryjne, diagnostyka pojazdów oraz ich podzespołów, serwis mobilny, wsparcie techniczne i dokumentacyjne.
Wielobranżowa Pracownia Projektów Kolejowych Sp. z o.o.
Spółka w swej ofercie skupia się na realizacji projektów kolejowych, jak również projektów branż towarzyszących – srk, budownictwo drogowe, tramwajowe i inne. Zespół stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem, które do wszystkich projektów podchodzą z zaangażowaniem, kreatywnością i profesjonalizmem.

3M Poland Sp. z o.o.
Lider na wielu rynkach m.in. przemysłowym, transportu i drogownictwa, materiałów reklamowych, telekomunikacji, bezpieczeństwa, ochrony i zabezpieczeń, produktów medycznych. Atutem firmy jest silna baza technologiczna umożliwiająca ciągły rozwój innowacyjnych produktów. 3M obecne w Polsce od 25 lat stworzyła największe w Europie centrum produkcyjne mieszczące się we Wrocławiu, dział badawczo – rozwojowy, centrum logistyczne oraz centrum usług wspólnych. Łączne inwestycje przekroczyły pół miliarda dolarów, a zatrudnienie wynosi blisko 3 tysiące osób.
Inauguracyjna prezentacja, wygłoszona przez Andrzeja Żurkowskiego, Dyrektora Instytutu Kolejnictwa, dotyczyła współczesnych metody organizacji przewozów aglomeracyjnych i regionalnych. Żurkowski wymienił trzy najważniejsze zagadnienia: innowacyjne zasady organizacji przewozów, rozkład jazdy jako oferta przewozowa oraz kierunki rozwoju przewozów aglomeracyjnych i regionalnych. Zaznaczył, że w tych obszarach organizacja przewozów aglomeracyjnych powinna być rozpatrywana w kontekście całego systemu transportu, a nowoczesna oferta przewozowa powinna być dostosowana do rzeczywistych potrzeb klientów. W kontekście rozkładu jazdy zaznaczył konieczność jego stabilizacji i przejrzystości.

Dodaj komentarz