Wydarzenia

Konferencja Koleje Samorządowe – szanse i zagrożenia

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała kolejną konferencję „Koleje Samorządowe – szanse i zagrożenia”.
Tym razem tematyka wydarzenia związana była z podnoszeniem konkurencyjności aglomeracyjnych i samorządowych usług kolejowych.

Organizatorzy konferencji, opierając się o zamierzenia Krajowej Polityki Miejskiej oraz Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023, które zakładają wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju zaproponowali dyskusję w kilku obszarach tematycznych: finansowo – ekonomicznym (finansowe aspekty zakupu i utrzymania taboru, unijna perspektywa budżetowa 2014-2020 – szansa dla samorządów, zaplecze techniczne kolei samorządowych), współpraca i integracja (ITS, integracja transportu aglomeracyjnego, zintegrowana informacja pasażerska, reklama jako nośnik informacji dla pasażera, współpraca służb bezpieczeństwa – działania antyterrorystyczne, współpraca przewoźników, zarządców infrastruktury kolejowej i przemysłu kolejowego, promocja transportu szynowego), bezpieczeństwo (aspekty prawne prowadzenia ruchu kolejowego, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych). Celem spotkania było natomiast wypracowanie standardów współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami aglomeracyjnego rynku kolejowego.