Inwestycje

Przewozy Regionalne zainwestują w tabor

Przewozy Regionalne, dzięki umowie podpisanej z konsorcjum Banku Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR), PKO Banku Polskiego i Banku Zachodniego WBK zakupi i zmodernizuje ponad 50 pojazdów.

Umowa, która została podpisana, a tym samym pozyskanie przez Spółkę finansowania, jest realizacją założeń wynikających z rządowego „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Tak zwany plan Morawieckiego zakłada duży nacisk na inwestycje w polskie przedsiębiorstwa. Przy czym jednym z sektorów zajmujących szczególne miejsce w zamierzeniach ma transport publiczny.
Wicepremier i Minister Rozwoju zapowiedział bowiem, że: – Polskie przedsiębiorstwa od lat są gotowe na sukces. Potrzebowały tylko impulsu, który pozwoli im nabrać odpowiedniej prędkości. Takim impulsem jest „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, dzięki któremu między innymi Przewozy Regionalne będą miały szansę na szybszy rozwój.

Pozytywne aspekty planu podkreślił prezes Przewozów Regionalnych Krzysztof Mamiński, który podkreślił, że: – Bycie częścią tak ważnego dla Polski planu, jest z jednej strony zaszczytem, ale również zobowiązaniem. Jako zarząd największego w kraju pasażerskiego przewoźnika kolejowego, dołożymy wszelkich starań, żeby osiągnąć sukces na miarę tych ambitnych założeń.
W PR zaznaczają, że pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych nie byłoby możliwe bez wsparcia Polskiego Funduszu Rozwoju. Wspomógł on Spółkę na każdym etapie negocjacji. Z punktu widzenia strategicznych celów Funduszu istotne jest bowiem, że pozyskane przez spółkę pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację taboru.
W wyniku podpisanej umowy Przewozy Regionalne zostaną wsparte kwotą 629 mln zł, w efekcie czego możliwe będzie wcielenie w życie największego w historii firmy programu unowocześnienia taboru. Spółka zmodernizuje zatem 36 elektrycznych zespołów trakcyjnych, 4 wagony i jedną lokomotywę oraz zakupi 10 zupełnie nowych pociągów: 7 składów elektrycznych i 3 autobusy szynowe.