Inwestycje

Przewozy Regionalne zainwestują w tabor

Przewozy Regionalne, dzięki umowie podpisanej z konsorcjum Banku Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR), PKO Banku Polskiego i Banku Zachodniego WBK zakupi i zmodernizuje ponad 50 pojazdów.

Umowa, która została podpisana, a tym samym pozyskanie przez Spółkę finansowania, jest realizacją założeń wynikających z rządowego „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Tak zwany plan Morawieckiego zakłada duży nacisk na inwestycje w polskie przedsiębiorstwa. Przy czym jednym z sektorów zajmujących szczególne miejsce w zamierzeniach ma transport publiczny.
Wicepremier i Minister Rozwoju zapowiedział bowiem, że: – Polskie przedsiębiorstwa od lat są gotowe na sukces. Potrzebowały tylko impulsu, który pozwoli im nabrać odpowiedniej prędkości. Takim impulsem jest „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, dzięki któremu między innymi Przewozy Regionalne będą miały szansę na szybszy rozwój.

Pozytywne aspekty planu podkreślił prezes Przewozów Regionalnych Krzysztof Mamiński, który podkreślił, że: – Bycie częścią tak ważnego dla Polski planu, jest z jednej strony zaszczytem, ale również zobowiązaniem. Jako zarząd największego w kraju pasażerskiego przewoźnika kolejowego, dołożymy wszelkich starań, żeby osiągnąć sukces na miarę tych ambitnych założeń.
W PR zaznaczają, że pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych nie byłoby możliwe bez wsparcia Polskiego Funduszu Rozwoju. Wspomógł on Spółkę na każdym etapie negocjacji. Z punktu widzenia strategicznych celów Funduszu istotne jest bowiem, że pozyskane przez spółkę pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację taboru.
W wyniku podpisanej umowy Przewozy Regionalne zostaną wsparte kwotą 629 mln zł, w efekcie czego możliwe będzie wcielenie w życie największego w historii firmy programu unowocześnienia taboru. Spółka zmodernizuje zatem 36 elektrycznych zespołów trakcyjnych, 4 wagony i jedną lokomotywę oraz zakupi 10 zupełnie nowych pociągów: 7 składów elektrycznych i 3 autobusy szynowe.

Porozumienie podpisali Prezes Zarządu PR Krzysztof Mamiński oraz Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy Krzysztof Zgorzelski. Bank Gospodarstwa Krajowego reprezentował wiceprezes Zarządu Włodzimierz Kocon, PKO Bank Polski – Prezes Zbigniew Jagiełło, a BZ WBK – Członek Zarządu Michael McCarthy.
Przedstawiciele podmiotów wchodzących w skład konsorcjum, które podpisało umowę podkreślali jej znaczenie i potencjał PR. Paweł Borys, Prezes PFR i szef Rady Nadzorczej BGK, zaznaczył, że: – Rolą Banku Gospodarstwa Krajowego, działającego w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju, jest między innymi wspieranie takich przedsięwzięć inwestycyjnych, które przyczyniają się do poprawy infrastruktury i usług transportowych.

Natomiast pełen optymizmu, Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego, podkreślił,że: W PKO Banku Polskim koncentrujemy się na budowaniu trwałych i satysfakcjonujących dla obu stron relacji z klientami. Oferujemy dopasowaną ofertę kredytową, współpracę z najwyższej klasy doradcami, oraz wiedzę i doświadczenie w realizacji znaczących projektów. Kredyt konsorcjalny, dzięki któremu Przewozy Regionalne będą mogły w znaczący sposób unowocześnić tabor kolejowy, jest doskonałym przykładem realizacji tych postulatów.
Michael McCarthy, Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK SA zarządzający Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej, wspomniał natomiast o zaufaniu do spółki mówiąc, że: Naszym zdaniem Przewozy Regionalne to spółka o dużym potencjale, która może działać bardzo efektywnie i funkcjonując na zasadach rynkowych mieć bardzo zadowolonych klientów. Pozytywnie oceniliśmy przeprowadzoną restrukturyzację i plany rozwojowe. Udział w konsorcjum finansującym Przewozy Regionalne odzwierciedla nasze zaufanie do spółki i wpisuje się w strategię, zgodnie z którą jesteśmy partnerem finansowym i biznesowym dla sektora publicznego w Polsce.

RK

 

Dodaj komentarz