Aktualności Inwestycje

Polskie dworce przechodzą metamorfozę. Do 2023 r. powstanie 40 innowacyjnych obiektów systemowych

W tym roku udostępnione zostaną dworce w Sędziszowie Małopolskim, Oświęcimiu, Pomiechówku, Bielsku Podlaskim i Nidzicy, w kolejnych latach modernizację przejdą następne obiekty. Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 wkracza w decydującą fazę, a rok 2020 ma być dla projektu przełomowy.

– Program Inwestycji Dworcowych jest jednym z filarów procesu inwestycyjnego, który prowadzimy na kolei od kilku lat, a który obejmuje również m.in. modernizację linii kolejowych oraz unowocześnienie taboru przez państwowych przewoźników pasażerskich i towarowych. Efekt synergii tych działań jest już widoczny w wielu lokalizacjach na terenie całego kraju. Dzięki nim polska kolej odzyskuje zaufanie społeczeństwa oraz staje się nowoczesna, bezpieczna i przewidywalna. Uważam, że obecny rok będzie dla niej przełomowy ze względu na zwiększające się zaawansowanie procesów inwestycyjnych – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Jedną ze zrealizowanych inwestycji był dworzec kolejowy w Czeremsze.

– Udostępniony w styczniu dworzec w Czeremsze to pierwszy namacalny efekt Programu Inwestycji Dworcowych w tym roku i jednocześnie piętnasty ukończony obiekt w ramach całego projektu. Większość prowadzonych przez nas inwestycji dworcowych wchodzi w decydującą fazę. Aż 42 proc. z nich jest w trakcie prac budowlanych oraz na etapie wyboru wykonawcy przebudowy dworców. Kolejne 40 proc. jest na etapie opracowania dokumentacji projektowych i wyboru pracowni architektonicznych, które je opracują – powiedział prezes zarządu PKP SA Krzysztof Mamiński.

 

Do tej pory koszt przebudowy dworców w ramach PID wyniósł ponad 113 mln zł. Wartość realizowanych projektów opiewa na sumę ponad 1,5 mld zł. Kwota ta pozwoli zamienić dotychczasowe budynki w obiekty w pełni nowoczesne, komfortowe i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest to szczególnie ważne przy budowie Innowacyjnych Dworców Systemowych, które łączą w sobie funkcjonalność i komfort dla podróżnych. Przy ich budowie wykorzystywane są nowoczesne technologie przyjazne środowisku naturalnemu, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii oraz innych rozwiązań proekologicznych.

W ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 powstanie w sumie 40 Innowacyjnych Dworców Systemowych.

PID obejmie także renowację i rewitalizację dworców zabytkowych. Budynki objęte są ochroną konserwatorską i stanowią ponad połowę ze wszystkich dworców w ramach PID.

Przebudowa prawie 200 dworców kolejowych w Polsce w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 to pierwszy etap największego w historii PKP SA programu modernizacji i budowy dworców kolejowych. Większość – około 75 proc. – środków przeznaczonych na  inwestycje związane z przebudową dworców stanowią fundusze Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (np. Pomiechówek, Sędziszów Małopolski), Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (np. Bielsk Podlaski, Czeremcha, Nidzica), Regionalnego Programu Operacyjnego (np. dworce w dolinie Popradu). Część obiektów budowana i modernizowana jest ze środków własnych PKP SA przy wykorzystaniu funduszy pochodzących z budżetu państwa (np. Oświęcim).

Reklama