Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Kto zmodernizuje linię Kozłów – Sędziszów? PKP PLK ogłasza przetarg

PKP Polskie Linie Kolejowe poszukują wykonawcy modernizacji linii Kozłów – Sędziszów, na trasie między woj. świętokrzyskim, małopolskim i śląskim. Po zakończonych pracach poprawi się transport kolejowy – pasażerki oraz towarowy. Inwestycja finansowana jest z budżetu państwa.

Linia kolejowa nr 8 na odcinku Kozłów - Sędziszów (fot. Piotr Hamarnik / PKP PLK)
Linia kolejowa nr 8 na odcinku Kozłów – Sędziszów (fot. Piotr Hamarnik / PKP PLK)

To pierwszy przetarg z projektu „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-KamiennaKielce – Kozłów, etap II: odcinek Sitkówka Nowiny – Kozłów”. Wykonawca przeprowadzi na wskazanym odcinku kompleksową modernizację stacji w Kozłowie i przystanku w Klimontowie. Dostosuje także nowe perony do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. W Kozłowie zastąpi zaś kładkę dla pieszych nowym przejściem podziemnym wyposażonym w windy.

Na 11 km odcinku wykonawca wymieni tory, sieć trakcyjną, a także urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Przejazdy kolejowo-drogowe wyposaży zaś w nowe urządzenia zabezpieczające. Dzięki pracom prędkość pociągów zwiększy się ze 110 km/h do 140 km/h.

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-KamiennaKielce – Kozłów” ma trzy etapy:

Tylko w ramach etapu I i II PKP PLK przebudują 15 wiaduktów, 22 mosty kolejowe, 3 kładki dla pieszych, a także 49 przejazdów kolejowo-drogowych. Dla wygody podróżnych na stacjach, a także przystankach zarządca przewidział 5 nowych przejść podziemnych.

Nowy przystanek w Skroniowie

Dostęp do kolei zwiększy nowy przystanek w Skroniowie. Wykonawca usytuuje perony w miejscowości Potok w dogodniejszym dla podróżnych miejscu. Inwestycja korzystnie wpłynie na rozwój kolejowych przewozów towarowych. Na 7 stacjach przygotowane będą tory do obsługi pociągów towarowych o długości do 750 metrów.

Modernizacja na odcinku Tumlin – Sitkówka Nowiny, wraz ze stacją Kielce to etap III. W jego zakresie PKP PLK uwzględniły nowe centrum przesiadkowe w stolicy województwa świętokrzyskiego, które powstanie we współpracy z samorządem

Dokumentacja projektowa dla inwestycji na trasie Skarżysko Kamienna – Kozłów „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-KamiennaKielce – Kozłów – prace przygotowawcze” powstała przy współfinansowaniu Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodaj komentarz