Pasażer Raport z Polski Wydarzenia

Co z rozkładem jazdy w województwie kujawsko-pomorskim?

Obecny rozkład jazdy pociągów w województwie kujawsko-pomorskim obowiązuje do 12 grudnia tego roku. Nadal jednak przetarg nie został rozstrzygnięty, a sprawa wydaje się stać na ostrzu noża. Skąd te trudności?

Fot. Arriva

Problematyczny przetarg

Przetarg, którego celem jest wybranie operatorów kolejowych obsługujących przewozy pasażerskie w latach 2021 – 2030 od samego początku stanowił kwestię dość problematyczną. Procedura miała rozpocząć się w kwietniu, była przekładana, a ostatecznie ogłoszenie opublikowano we wrześniu.

Jak się okazało, Przetarg zawierał kilka błędów technicznych, związanych na przykład z podaniem terminu składania ofert na luty 2022 roku. Znajdujące się w nim błędy merytoryczne skłoniły obecnych operatorów, to jest Polregio i Arriva, do złożenia stosownych wniosków do Krajowej Izby Odwoławczej. Wymienione w nich zostały takie nieprawidłowości, jak brak jasnego wskazania kryteriów nakładania kar umownych czy też nie do końca zrozumiałe formy rozliczenia finansowego. Według przewoźników te oraz inne błędy są niezgodne z przepisami prawa zamówień publicznych. Arriva chce zatem anulowania przetargu i ponownego rozpisania go, a Polregio o wniesienie zmian w już opublikowanym zamówieniu.

Jakie decyzje podjęły władze województwa?

Ponieważ odwołanie nadal jest procedowane w Krajowej Izbie Odwoławczej, władze naszego województwa podjęły decyzję o rozstrzygnięciu przetargu w 2022 roku. Jak zatem będzie wyglądał nowy rozkład jazdy, który za nieco ponad dwa tygodnie powinien zacząć obowiązywać?