Aktualności global

Stowarzyszenie Kolei Amerykańskich zabiera głos w sprawie dekarbonizacji transportu

USA: Stowarzyszenie Kolei Amerykańskich (AAR) nakreśliło szereg propozycji dla ustawodawców, które mają na celu wykorzystanie lepszych wyników transportu kolejowego w zakresie ochrony środowiska i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu.

fot. Amtrak

W opublikowanym dokumencie pt. Koleje towarowe i zmiany klimatyczne, czytamy: „Nasza planeta i naród stoją w obliczu wyzwań, które wymagają od społeczności, przedsiębiorstw i decydentów politycznych, aby połączyć siły i stworzyć rozwiązań, które przyczynią się do ożywienia gospodarczego i będą przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Mając prawie 200 lat doświadczenia w przemieszczaniu się po Ameryce w czasach zarówno dobrobytu, jak i kryzysów, koleje towarowe zawsze patrzyły w przyszłość, dostosowywały się i stawiały czoła wyzwaniom.”

AAR zwraca uwagę, że kolej jest „liderem w oszczędnym transporcie naziemnym”, jednak przewoźnicy wiedzą, że trzeba zrobić więcej, żeby obniżyć emisję. Dopiero odpowiednia wprowadzenie odpowiednich rozwiązań może doprowadzić do tego rzeczywistego postępu w kierunku czystszej i bardziej zrównoważonej gospodarki.

Zgodnie z danymi amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska kolej obsługuje obecnie około 40% dalekobieżnych ładunków w USA w tonokilometrach, odpowiadając jednocześnie za zaledwie 2,1% emisji związanych z transportem. AAR szacuje, że przeniesienie 10% ładunku przewożonego przez największe samochody ciężarowe na kolej mogłoby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o ponad 15 mln ton rocznie, co odpowiada usunięciu z dróg 3,3 mln samochodów.

AAR proponuje prawodawcom przyjęcie ekonomicznie uzasadnionych, rynkowych rozwiązań, aby stymulować przesunięcie modalne w kierunku niższej lub zerowej emisji dwutlenku węgla. Obejmują one:

  • rozsądną, rynkową strategię redukcji emisji w celu wzmocnienia konkurencji;
  • przekształcenie funduszu Highway Trust (fundusz transportowy w USA, który otrzymuje pieniądze z federalnego podatku paliwowego) do modelu „płaci użytkownik”, z krótkoterminowym wzrostem podatku paliwowego, a następnie ustrukturyzowanym przejściem na opłaty uzależnione od odległości;
  • wprowadzenie dopłaty za emisję opartej na efektywności paliwowej pojazdu, która zapewniłaby specjalne źródło finansowania ekologicznych kolei pasażerskich.

Według AAR, aby dalej redukować emisje niezbędne są solidne inwestycje w badania nad nowymi technologiami, które powinny być prowadzone w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jak zaznacza, do nowe rozwiązania wymagają elastyczności zarówno operacyjnej, jak i regulacyjnej.

Dyrektor Generalny AAR, Ian Jefferies wyjaśnia:

– Decydenci, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne muszą zjednoczyć się i szybko działać w oparciu o inteligentne, trwałe rozwiązania, które napędzą ożywienie gospodarcze i ochronią nasze środowisko (…) Dobrze zaprojektowane, rozsądne ekonomicznie rozwiązania mogą skutecznie poprowadzić gospodarkę w kierunku niższych całkowitych emisji, szczególnie w sektorze transportu. Koleje są gotowe, by być częścią tych rozwiązań.

 

Dodaj komentarz