Aktualności Tramwaje

Torowisko w Toruniu do modernizacji

Coraz bliżej kompleksowej modernizacji kolejnego odcinka torowiska tramwajowego w ciągu ul. Kościuszki – od wjazdu na teren kościoła do ul. Olbrachta. Ten etap stanowi część większego programu modernizacji torowisk w Toruniu, który trwa od kilku lat i będzie kontynuowany w przyszłości.

Źródło. MZK w Toruniu

Wcześniej, w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”, finansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zmodernizowano fragment torowiska wzdłuż ul. Kościuszki, Warneńczyka i Gogi, od ronda Chrapka do przejazdu torowo-drogowego na ul. Podgórnej i Kościuszki. Prace zostały zakończone w ubiegłym roku, a wykonawcą było przedsiębiorstwo Balzola, kosztując ponad 25 mln zł brutto.

Podczas tych prac zmodernizowano około 1,2 tysiąca metrów pojedynczego torowiska tramwajowego, sieć trakcyjną oraz układ drogowy. Większość, czyli ponad 735 metrów, wykonano w technologii zielonej, pokrywając je rozchodnikiem – rośliną odporną na suszę, co ma znaczenie w kontekście zmian klimatycznych. Do zasilania smarownic użyto paneli fotowoltaicznych zamontowanych na sześciu słupach trakcyjnych.

Prace objęły nie tylko samo torowisko, ale również perony tramwajowe, chodniki, jezdnie, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe oraz miejsca postojowe. Skrzyżowanie przy nowym sądzie zostało przebudowane na dwupasmowe rondo turbinowe.

Teraz modernizacja torowiska wzdłuż ul. Kościuszki będzie kontynuowana na odcinku od wjazdu na teren kościoła do ul. Olbrachta. Umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwoleń została podpisana w styczniu ubiegłego roku, a wykonawcą jest firma CONE AMG sp. z o.o. Projektowanie dobiega końca.

Na ul. Kościuszki zmodernizowanych zostanie około 1,3 tysiąca metrów pojedynczego torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej oraz infrastruktury niezbędnej. Poza peronami i przejazdami torowo-drogowymi, torowisko będzie pokryte zielenią. Przewidziane jest także nowe odwodnienie, przebudowane perony, wiaty, oświetlenie drogowe oraz sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ulicy Kościuszki z Wojska Polskiego i Batorego.

Przetarg na prace budowlane i rozpoczęcie robót planuje się na rok 2024. Planuje się, że zadanie zostanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Modernizacja torowisk w Toruniu na tym odcinku nie jest jedyną inwestycją tego typu. Obecnie trwa projektowanie kompleksowego remontu kolejnego odcinka torowiska w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja, od ul. Ślaskiego do pętli tramwajowej Olimpijska. Tam również zmodernizowanych zostanie około 4,3 tysiąca metrów pojedynczego torowiska tramwajowego wraz z odwodnieniem i siecią trakcyjną. Przebudowana zostanie także niezbędna infrastruktura. Tak jak na wszystkich modernizowanych torowiskach, gdzie to możliwe, torowisko będzie zaprojektowane w technologii zielonej. Ponadto perony zostaną przebudowane i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. 

Dodaj komentarz